Zarządzanie czasem. Krótkie i intensywne szkolenie

Jeśli Twoich pracowników lub Ciebie gonią obowiązki, narastają niezrealizowane zadania i odczuwasz duży stres z tego powodu, to szkolenie jest optymalnym rozwiązaniem dla Ciebie. Jaka jest forma krótkiego szkolenia? To intensywny trening nastawiony na zdobycie przez uczestników dwóch kluczowych umiejętności w kontekście zarządzania czasem: ustalania priorytetów i tworzenie planów dnia i tygodnia w kontekście tych […]