3 wybrane metody prowadzenia rozmowy dyscyplinującej

Zapewne w Twoim dotychczasowym życiorysie zdarzyła Ci się rozmowa, gdzie nie czułeś się potraktowany uczciwie. Rozmowa oceniająca to bliźniacza siostra normalnej rozmowy, gdzie jedna strona rozmawia z drugą, chcąc rozwiązać problem lub wylać kubeł szamba na głowę drugiej osoby. Niestety niejednokrotnie doświadczamy również takich rozmów. W zależności od stylu prowadzonej rozmowy, bardzo łatwo zorientować się […]