Efektywna komunikacja interpersonalna

Opis szkolenia efektywna komunikacja interpersonalna:
Nasza rzeczywistość to era informacji i wiedzy. Teraźniejszość i przyszłość w związku z tym będzie stanowiona przez  grupy ludzi posiadających bardzo silne umiejętności komunikacyjne.

Każda dziedzina życia nasycona jest ogromną ilością informacji. Współcześnie nie jest sztuką zasypać innych stosem informacji, ale  posiąść umiejętność stworzenia komunikatów charakteryzujących się dosięganiem sedna, budzących ciekawość. Druga strona  to odbieranie informacji . To wbrew pozorom również nie jest bierny proces. Zdobycie umiejętności właściwej detekcji i odkodowania napływających sygnałów jest bezcenną umiejętnością. Umiejętności komunikacyjne to koło napędowe innych obszarów życia.

Zastanawiasz się jak kształtować na własnych zasadach dobre relacje z innymi, jak mówić,  by to co chcesz powiedzieć zostało właściwie odebrane?
Sprawne manewrowanie argumentami, umiejętność wykorzystania  wszystkich elementów składających się na odpowiednie wrażenie, oraz doskonała umiejętność słuchania, to kompetencje  pożądane  w codzienności współczesnego świata,  zarówno w pracy jak i na co dzień.
Najważniejsze jednak w komunikacji  jest wytworzenie u Twoich rozmówców przekonania dobrego kontaktu, zrozumienia i zapewnienie sobie czystych,  zdrowych relacji.
Nasz główny cel to przekazanie Ci umiejętności świadomego i swobodnego  tworzenia efektywnych komunikatów i budowania całokształtu przekazywania informacji, w taki sposób, w jaki Ty sam chcesz być odbierany.
Proponujemy również dostarczenie Ci narzędzi komunikacyjnych,  które pomagają w pracy i są skutecznym tworzywem do budowania mostów, w kierunku ludzi, z którymi masz kontakt. Sam odczujesz ich moc i działanie na szkoleniu.
Jeśli chcesz opanować sztukę efektywnej synergicznej komunikacji,  nauczyć się uwodzić i czarować rozmówcę – skorzystaj z naszego szkolenia.

Korzyści dla uczestnika

Poprzez udział w  szkoleniu swobodnie wybierasz właściwe narzędzia komunikacji oraz korzystasz z właściwych i skutecznych technik .
To 16 godzinne intensywne szkolenie, które  pozwoli Ci poszerzyć swój wachlarz narzędzi komunikacji oraz  pole wpływu na innych. W trakcie szkolenia zdobędziesz wiedzę jak  dobierać właściwe argumenty do sytuacji i do typu osobowości . Nauczysz się jak się przygotowywać, aby wyprzedzać  i przewidywać ruchy partnera biznesowego.
Dowiesz się również jak budować wokół siebie aurę wiarygodności i zaufania.

 

Metody pracy używane podczas szkolenia

Studium przypadku (case study)

 • Scenki, odgrywanie ról
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
 • Dyskusje
 • Wykład
 • Symulacje
 • Gry
 • Peer coaching
 • Metoda dramy

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane osobom, które chcą poznać i pogłębić wiedzę na temat skutecznej  komunikacji.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 25%
Umiejętności – 60%
Postawa – 15%

 

Program szkolenia efektywna komunikacja interpersonalna

1. Komunikacja – byt wszechobecny

 • Rozwój języka na przestrzeni wieków
 • Różne formy komunikacji
 • Język jako najdoskonalsze narzędzie przekazywania i odbierania informacji
 • Wykorzystanie magii języka przez wielkie postacie
 • Komunikacja synergiczna – morze możliwości
 • Zasady rekonstrukcji otrzymanych komunikatów-fundament, na którym budujemy efektywną komunikację

2. Uniwersalne zasady komunikacji

 • Komunikacja  niewerbalna-poza słowem
 • Waga komunikacji niewerbalnej
 • Umiejętne i ukierunkowane korzystanie z mowy ciała w komunikacji
 • Rozpoznawanie postaw rozmówcy z obserwacji sygnałów poza słowami
 • Elementy przestrzeni w budowaniu ukierunkowanego wrażenia odbiorcy
 • Wiązka różnorodnych sygnałów autoprezentacji mająca wpływ na kontakt
 • Dwie strony komunikacji słuchanie i mówienie

3. Umiejętność słuchania i mówienia

 •  Jak słuchać, by tworzyć dobry kontakt
 • Co oznacza słuchanie
 • Bestselery komunikacji: Sprawdzone narzędzia komunikacji,  które zapewniają efektywna komunikację
 • Jak mówić by być zrozumiany
 • Główne zasady i reguły skutecznej komunikacji
 • Zaburzenia komunikacji związane z osobą nadawcy
 • Dopasowanie kontaktu do odbiorcy, sytuacji
 • Zabójcy komunikacji: zwroty i określenia, które zamykają kontakt

4. Analiza problemów związanych z komunikacją w życiu zawodowym i osobistym

 • Brak prawdziwego zainteresowania i podążania za rozmówcą
 • Podstawowy błąd – Słowa to nie rzeczywistość
 • Hipoteza Saphira–Whorfa i jej  przełożenie na naszą rzeczywistość
 • Przyjmowanie za oczywisty punkt interpretacji swoich schematów
 • Metaprogramy w komunikacji
 • Filtry komunikacji przeszkadzające w porozumieniu

5. Drzewo umiejętności komunikacji

 • Kwadrat komunikacji S. Von Thuna
 • Zasady retoryki ułatwiające zbudowanie odpowiedniego zamierzonego wrażenia- Powiedz to co chcesz
 • Obserwacja i dopasowanie
 • Asertywność w budowaniu efektywnej komunikacji z innymi

6. Proces budowania kontaktu i sterowanie relacją

 • Strategia budowania kontaktu
 • Przygotowanie ( co musisz wiedzieć)
 • Sposoby zdobywania informacji
 • Planowanie posunięć
 • Umiejętność spontanicznego łączenia faktów
 • Klasyczny trening: kilkadziesiąt sekund myślenia na głos

7. Przekazywanie krytyki i pochwały – jak to robić, aby pogłebiać relacje

 • Metoda kanapki
 • Waga przygotowania do rozmowy
 • Emocje jako sprzymierzeniec w rozmowie
 • Szanowanie wartości innych przy jednoczesnym przekazywaniu informacji o błedach

8. Komunikacja przez przez telefon

 • Specyfika komunikacji przez telefon
 • Świadomość brzmienia własnego głosu
 • Zasady budowania komunikatów przez telefon
 • Znaczenie właściwego rozpoczęcia rozmowy telefonicznej

9. Budowanie nowej jakości komunikacji w Twojej rzeczywistości

 • Indywidualny plan treningu dla każdego uczestnika
 • Wybrane konkretne problemy z życia uczestników i trenowanie umiejętności niezbędnych w tych sytuacjach

Powyższy program szkoleniowy jest tylko wstępną propozycją merytoryczną szkolenia z komunikacji. Finalny program szkoleniowy tworzony jest w oparciu o wiedzę uzyskaną od klientów, oraz po analizie sytuacji.

Zapytaj o szkolenie z komunikacji dla pracowników  już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

KONTAKT

Scroll to Top