Ocena pracownicza

Opis szkolenia:

Ocena pracownicza to wizja wyrosła ze strategii zarządzania firmą opartej na optymalnym wykorzystywaniu zasobów ludzkich.
Właściwie zaprojektowany system ocen pracowniczych zapewnia klarowny obraz  zasobów pracowniczych  oraz wskazuje kierunki rozwoju pracowników pod kątem  potrzeb firmy.


Pozwala również stworzyć  przejrzysty system oceny i kontroli.

To szkolenie skoncentrowane jest na przekazaniu wiedzy proceduralnej  tworzenia ocen pracowniczych i jest skierowane do praktyków, którzy chcą uzyskać konkretną wiedzę, którą można wykorzystać od razu po szkoleniu.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy po szkoleniu nabędą wiedzę z najważniejszych obszarów tworzenia oceny pracowniczej oraz  umiejętności prowadzenia rozmów oceniających.
Zyskają umiejętność tworzenia  dopasowanych matryc wskaźników ocenianych kompetencji.
Nabędą umiejętność przygotowania informacji do oceny-umiejetności zbierania faktów oraz kontrolowanie przebiegu rozmowy.
Będą potrafili  zaprojektować optymalny system ocen pracowniczych i powiązać go z innymi narzędziami zarządzania, funkcjonującymi w firmie.

Metody pracy używane podczas szkolenia

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
 • Case study
 • Dyskusje
 • Wykład
 • Gra

Grupa docelowa
Jest to szkolenie zaprojektowane dla  pracowników  działów HR i osób zarządzających grupą pracowników,  którzy z racji swojego stanowiska mają potrzebę poznać i pogłębić  wiedzę na temat SOP.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 35%
Umiejętności – 55%
Postawa – 10%

 

Program szkolenia

1. Ocena pracownicza-rola, zadania i specyfika

 • Właściwości oceny pracowniczej
 • Zadania poszczególnych osób we wdrożeniu systemu
 • Zasady dobrze skonstruowanego systemu ocen
 • Wymagania stawiane efektywnym, dobrze zaprojektowanym systemem
 • Równowaga  w trójkącie cel–procesy-zasoby
 • Polityka przekazywania informacji o SOP
 • Analiza korzyści na poziomie zasobów ludzkich i efektów

2. Podłoże psychologiczne systemu ocen pracowniczych

 • Typy osobowości a umiejętność przekazywania informacji o ocenach pracowniczych
 • Sposoby na minimalizowanie stresu związanego z oceną
 • Różne punkty widzenia sytuacji oceny w firmie w zależności od stanowiska
 • Behawioralne techniki   zakotwiczenia otwartej postawy na ocenę siebie i innych

3. Znane metody i typy ocen

 • Co oceniać-typy ocen
 • Różne typy skal i ich właściwości
 • Jak tworzyć optymalne kwestionariusze oceny
 • Nakreślenie optymalnej ścieżki tworzenia kwestionariusza oceny
 • Przykładowe arkusze ocen

4. Algorytm skutecznego procesu ocen

 • Zbieranie informacji przed oceną
 • Szkolenie osób, które bedą oceniać
 • Tworzenie arkuszy z osobami decyzyjnymi
 • Pierwszy test oceny-próba
 • Realizacja rozmowy
 • Rozwój i doskonalenie narzędzi po rozmowie (rodzaj wskaźników, ich właściwości, ich przydatność w ocenie)

5. Przebieg rozmowy oceniającej

 • Najważniejsze składniki receptury na udana rozmowę
 • Techniki  rozmowy z pracownikiem
 • Zasada prowadzenia rozmowy w oparciu o styl komunikacyjny pracownika
 • Sterowanie rozmową w celu realizacji celu oceniania i przekazywania feedbacku
 • Sytuacje konfliktowe w trakcie rozmowy
 • Asertywność i techniki obnizania emocji podczas rozmowy

6. Ocena i coaching-wykorzystanie możliwości oceny

 • Zapalenie motywacji u podwładnego
 • Wspólne ustalanie kierunków rozwoju
 • Przekazywanie informacji dwukierunkowo
 • Wytworzenie noweg pola sił

7. Cele rozwojowe dla pracownika i zakończenie rozmowy

 • Ustalenie celu rozwojowego dla pracownika
 • Konsekwencje oceny: ścieżka kariery, awans, planowanie szkoleń
 • Właściwe zakończenie rozmowy

  Zapytaj o szkolenie ocena pracownicza  już teraz!

   

  \"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

  lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

  KONTAKT

Scroll to Top