Negocjacje w obszarze jednostek samorządowych

Opis szkolenia:

Skuteczne działanie organizacji na współczesnym rynku wymaga szeregu umiejętności pracowników. Jedną z umiejętności jest kształtowanie na własnych zasadach procesu negocjacji  i skuteczne manewrowanie argumentami  w możliwie pewny i jednocześnie subtelny sposób.

Nacisk na kompetencje pracowników to nie tylko domena wielkich korporacji,  ale również tendencja w urzędach. Wszystkie  dojrzałe organizacje widzą potrzebę  podnoszenia kompetencji w wielu dziedzinach u swoich pracowników. Są jednak obszary funkcjonowania, gdzie brak umiejętności  niesie za sobą  perspektywę zepchnięcia  tylko do defensywy lub powoduje wielomilionowe  straty firmy. Takim  ogromnie czułym na wiedzę i umiejętności obszarem jest umiejętność negocjacji.
Nasz główny cel to przekazanie Ci umiejętności świadomego i swobodnego doboru technik perswazji i negocjacji,  dzięki czemu szybko osiągniesz swoje cele.
Proponujemy również dostarczenie Ci doświadczeń, które pozwolą Ci przyswoić  techniki negocjacji, które działają na klientów. Sam odczujesz ich moc i działanie na szkoleniu.
Abyś mógł osiągnąć swoje cele,  czasem musisz działać zgodnie z maksymą Napoleona – \”Na swą żelazną pięść załóż rękawiczkę\”.

Korzyści dla uczestnika

Dzięki udziale w  szkoleniu swobodnie wybierasz właściwe narzędzia perswazji o negocjacji
To 16  godzinne intensywne szkolenie.
Szkolenie pozwoli Ci poszerzyć swój wachlarz narzędzi perswazji oraz  pole wpływu na innych. W trakcie szkolenia zdobędziesz wiedzę jak  dobierać właściwe argumenty do sytuacji i do typu osobowości . Nauczysz się jak się przygotowywać, aby wyprzedzać  i przewidywać ruchy partnera biznesowego.
Dowiesz się również jak budować wokół siebie aurę wiarygodności i zaufania.
Poznasz metody diagnozowania kłamstwa a dzięki temu  zdobędziesz możliwość obrony przed manipulacją.

Metody pracy używane podczas szkolenia

  • Studium przypadku( case study)
  • Scenki, odgrywanie ról
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Ćwiczenia grupowe
  • Dyskusje
  • Wykład
  • Symulacje
  • Gry

Grupa docelowa
Jest to szkolenie polecane głównie dla osób negocjujących z ramienia instytucji  kontrakty z dostawcami i innymi podmiotami gospodarczymi oraz  dla wszystkich  mających motywacje do świadomego kształtowania zachowań kontrahentów.
Szkolenie adresowane osobom, które chcą poznać i pogłębić wiedzę na temat skutecznej perswazji i negocjacji.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 25%
Umiejętności – 60%
Postawa – 15%

 

Program szkolenia

2 dni szkolenia

1. Główne paradygmaty negocjacji

  • Kiedy mówimy o negocjacjach
  • Geneza znanych taktyk i strategii
  • Zbiór wszystkich kluczowych elementów negocjacji

2. Autoanaliza negocjatora

  • Mocne i słabe strony (wiedza, temperament, umiejętność sterowania emocjami, styl funkcjonowania poznawczego)
  • Wybór strategii
  • Planowanie posunięć
  • Wykreślenie  możliwych błędów

3. Przygotowanie do negocjacji

  • Dane o partnerach negocjacyjnych i ich otoczeniu
  • Sposoby zdobywania informacji
  • Analiza alternatyw
  • Punkty odniesienia czyli analiza kryteriów
  • Waga pozornych drobiazgów
  • Wyznaczenie szkicu oferty wstępnej

4. Negocjacje jako kontrolowany konflikt interesów

  • Taktyki i strategie
  • Style negocjacyjne
  • Pułapka subiektywizmu ocen w negocjacjach
  • Selektywność percepcji
  • Techniki przełączania percepcji
  • Etapy negocjacji i kluczowe działania w poszczególnych fazach

5. Proces budowania kontaktu i sterowanie relacją w początkowych fazach  negocjacji

  • Wysuwanie pierwszych propozycji
  • Działania aktywne versus reaktywne
  • Składowe odpowiedniego wrażenia
  • Wykorzystanie fenomenu pierwszego wrażenia do zbudowania wizerunku w perspektywie całego procesu negocjacji
  • Łączenie elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej w spójny stymulator wrażenia
  • Pułapka małży w negocjacjach
  • Zasady budowania komunikatów spójnych z naszym celem
  • Kierowanie wrażeniem oraz wpływ osobisty bez słów
  • Niewerbalne sytuacyjne czynniki oddziaływania
  • Aranżacja przestrzeni oraz gadżety niosące znaczenie i siłę wrażenia
  • Autoprezentacja czy już perswazja…
  • Algorytm tworzenia oceny w fazie początkowej i możliwe pułapki

6. Zasady formułowania argumentów w procesie negocjacji

  • Słowa wzmacniające przekaz i pokazywanie siły
  • Umiejętność dostrzegania okazji
  • Poker znaczonymi kartami – strategiczne rozłożenie silnych argumentów
  • Dobór argumentów do typu klienta i kontrargumentów
  • Siła argumentów a kontrargumenty i emocje
  • Typowe błędy w argumentacji
  • Pozorne oddanie sterów czyli jak sterować rozmową i jakich argumentów używać by stworzyć świadomość kontroli klientowi
  • Wiarygodność i konsekwencja

7. Znane techniki negocjacyjne

  • Brak czasu,
  • Zdechła ryba,
  • Optyk z Brooklynu,
  • Pozorna bezinteresowność,
  • Ostatnie życzenie,
  • Śmieszne pieniądze,
  • Nagroda w raju,
  • Rzut na taśmę,
  • Ostatnie życzenie,
  • Metoda odłożenia na później,
  • Dobry i zły glina)
  • Ustępstwo za ustępstwo- Zasady ustępowania w trakcie negocjacji
  • Orientacja na rozwiązanie problemu i maksymalizacje zysku
  • Techniki finalizowania transakcji : zakończenie przygotowujące, metoda podsumowania, odpowiedzi twierdzące
  • Techniki rozwiązywania problemów przydatne w negocjacjach

8. Rozpoznać kłamstwo i manipulację  w negocjacjach

  • Szantaż
  • Blef
  • Atak personalny
  • Blef  i jego diagnoza (Ruchy gałek ocznych i zmiany źrenic, błędy językowe, ton, tempo i głosność mówienia )
  • Nieświadome gesty kłamcy

9. Porozumienie w negocjacjach

  • Szczegóły związane z porozumieniem
  • Złota zasada \”Nic nie jest uzgodnione dopóki wszystko nie jest uzgodnione\”
  • Podpisy negocjatorów i protokół z negocjacji

    Zapytaj o szkolenie dla pracowników  już teraz!

     

    \"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

    lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

    KONTAKT

Scroll to Top