Jak zwiększać kreatywność. Szkolenie rozwijające twórcze myślenie.

Opis szkolenia:

\”Jeśli chcesz,  aby  osiągnąć inne rezultaty musisz zacząć działać inaczej\”.

W dobie, gdzie każdy pracodawca zastanawia się jak przetrwać, bardzo bacznie przygląda się efektywności i jakości pracy nie tylko poszczególnych stanowisk, ale całych działów.

Wymaga zmian oraz nowych pomysłów, które usprawnią pracę i poprawią jej jakość.
Na wagę złota jest pracownik,  który generuje rozwiązania usprawniające procesy, ponieważ to owocuje bezpośrednią korzyścią dla Firmy.
Nie  obiecujemy Ci  przekazania technik efektywnej pracy i generowania pomysłów. Obiecujemy Ci ,że już na szkoleniu wypracujesz kilka pomysłów, które zastosujesz w pracy.
Dajemy Ci gwarancje, że szkolenie to wyposaży Cię w zestaw technik ułatwiających wygenerowanie nowych  ścieżek rozwiązania problemów.
To szkolenie nie tylko zostanie w pamięci i będzie obecne  codziennie w każdym Twoim ruchu, ale wywoła trwałe pozytywne zmiany .

Korzyści dla uczestnika

Twarde korzyści:
Uczestnicy po szkoleniu potrafią:
– Zanalizować i przeorganizować procesy i zmieniać nieefektywne założenia
– Generować większą ilość pomysłów
– Wyeliminować marnotrawstwo, zmniejszyć koszty materiałów i czasu .
– Stworzyć nowe narzędzia wspomagające pracę i ułatwiające współpracę
– Ciągle powiększać strumień wartości aktualnych procesów na korzyść swojej organizacji i klientów( wewnętrznych i zewnętrznych)

Miękkie korzyści
Uczestnicy zyskują świadomość  wagi uelastycznienia myślenia, ciągłej poprawy i dążenia do optymalizacji procesów oraz swoich działań
Zmieniają postawę w kierunku zaangażowania na każdym etapie swojej pracy
Są otwarci na nowe pomysły
Potrafią sterować swoją kreatywnością dzięki czemu generują rozwiązania zwiększające wartość dla Firmy, klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Uczestnicy po szkoleniu nabędą wiedzę z zakresu usprawniania procesów  myślenia.

Metody pracy używane podczas szkolenia
– Ćwiczenia indywidualne
– Ćwiczenia grupowe
– Case study
– Dyskusje
– Wykład
– Gra

 

Grupa docelowa

Jest to szkolenie zaprojektowane dla  pracowników,   którzy z racji swojego stanowiska uczestniczą w  wielu procesach  oraz często spotykają się z problemami i koniecznością szukania optymalnych rozwiązań .
Szkolenie przyniesie bezpośrednie korzyści dla pracowników,  których stanowisko pracy jest zarówno związane z samodzielną aktywnością jak i działaniami powiązanymi z innymi stanowiskami w departamencie.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 30%
Umiejętności – 50%
Postawa – 20%

Program szkolenia

1. Kreatywność ułatwiająca sukces– płynność, giętkość i oryginalność myślenia

•  Czy każdy może wyćwiczyć umysł
•  Warunki sprzyjające łamaniu schematów i najważniejsze czynniki myślenia twórczego
– płynność
– giętkość
– oryginalność
– wrażliwość na problemy
– ,,Ja ‘’ostrożne i ,,Ja’’ badawcze
•  Co to jest myślenie twórcze i jak je rozwijać?
•  Rodzaje myślenia:
– myślenie analityczne( konwergencyjne, jednokierunkowe)
– myślenie twórcze( dywergencyjne-wielokierunkowe)
•  Błędy powierzchownego myślenia,

Metody pracy:
Wykład interaktywny, dyskusja moderowana, indywidualne ćwiczenia

ĆWICZENIE
Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniu,  którego celem jest uświadomienie zagrożeń  powierzchownych  rozwiązań oraz rozwiązań opartych na starych rozwiązaniach.

2.  Instrukcje uruchamiania umysłu

•  Sposoby aktywowania umysłu na swoim stanowisku pracy
– praktyczne narzędzia aktywowania umysłu
(wielokrotne pytania, przekorne procesy, śmiałe hipotezy,wizualizacja efektu końcowego z podróżą wstecz)
•  Naturalne sposoby zwolnienia własnych zasobów
– Wykorzystanie intuicji
– Wyobraźni
– Przekory
– Motywacji osiągnięć

Metody pracy:
Wykład interaktywny, case study , indywidualne ćwiczenia

ĆWICZENIE  
Celem zaprojektowanego w tym module ćwiczenia jest nabycie umiejętności wypracowania sobie najlepszej drogi do uruchamiania myślenia innymi drogami niż dotychczas.

3.  Inspiracje indywidualnej kreatywności

•  Umiejętność łamania schematów
•  Metoda ,, odstawienia założeń’’
•  Sposoby na niwelowanie czynników ograniczających
•  Weryfikacja i generowanie nowych koncepcji
•  Ścieżki opracowania pomysłów
•  Mapy myślowe
– Ich tworzenie oraz ich wykorzystanie

Metody pracy:
Wykład, ćwiczenie  w grupach

WYBRANE ĆWICZENIE

Celem ćwiczenia  pierwszego jest wypracowanie przez członków grupy zupełnie nowych założeń na bazie których będą rozwiązywane sytuacje problematyczne.

Celem drugiego ćwiczenia jest pokazanie jak baza na podstawie , której poruszamy się w kierunku rozwiązania problemu przekłada sie na efektywność wygenerowanego rozwiązania.

4. Proces looping’u –porządkowanie pracy grupy  generującej pomysły

•  Wpływ postawy na proces generowania  pomysłów
•  Etapy procesu loopingu (problem, rozgrzewka, parafraza, oczyszczanie, krzyżowanie)
•  Dwie antagonistyczne fazy procesu
•  Typy osobowości w grupie kreatywnej
•  Sposoby formułowania problemów i wpływ tego etapu na sposoby rozwiązań
•  Niwelowanie hamulców w kreatywności grupy

Metody pracy:
Wykład, case study, ćwiczenie  w grupach

WYBRANE ĆWICZENIE

Ćwiczenie zaprojektowane  w taki sposób , że część uczestników  będzie zobligowana zaplanować proces rozwiązywania problemu i zaplanować pracę grupy.

 

5.  Metody Edwarda de Bono czyli myślenie lateralne w działaniu jednostki

•  Metoda 6 kapeluszy myślowych
•  Własny styl myślenia i wpływ na kreatywność indywidualną i współpracę w generowaniu pomysłów
•  Metody uelastycznienia w zależności od przeważającego stylu myślenia

Metody pracy:
Wykład , ćwiczenia indywidualne i grupowe ,

WYBRANE ĆWICZENIE
Ćwiczenie mające na celu uwrażliwienie uczestników na wpływ stylu myślenia na proces twórczy i pokazanie drogi i sposobów uelastycznienia sztywnych stylów myślenia .

6. Budowa fabryki pomysłów: Inicjowanie i podtrzymanie kreatywności w zespole

•  Zasady zachęcania do generowania pomysłów
– Motywowanie pracowników do kreatywności
•  Czynniki ułatwiające kreatywność na poziomie zespołu
•  Wyzwalacze na poziomie komunikacji
– Narzędzia komunikacji zachęcające do wspólnej produkcji pomysłów
– Słowa mające ,, kreatywna moc’’
– Zwroty i słowa zabijające kreatywność
•  Wybór najlepszych rozwiązań metodą kryteriów analitycznych przy zaangażowaniu wszystkich pracowników

Metody pracy:
Mini wykład, case study,  indywidualna praca uczestników

WYBRANE ĆWICZENIE
Celem ćwiczenia jest uwrażliwienie na słowa, które otwierają możliwość współpracy i zachęcają do nieskrepowanego myślenia  wielokierunkowego.

7. Znane metody generowania pomysłów

•  Metoda ,, Burzy mózgów’’
•  Metoda 5 Why
•  Metoda konstruktywnej krytyki
•  Kreatywny deficyt
•  Rozwiązywanie problemów i ciągła poprawa pracy i procesów
–  Kaizen i 5 ,,Dlaczego’’ jako metoda eliminowania przyczyn problemów
– ,,Genchi genbutsu’’- angażować się osobiście, aby gruntownie zrozumieć problem , zrozumieć sytuacje i wygenerować optymalne rozwiązania

Metody pracy:
Mini wykład, Indywidualna praca uczestników
WYBRANE ĆWICZENIE:
Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności współpracy w twórczym rozwiązywaniu problemów przy uzyciu zaprezentowanych przez trenera metod.

8. Włączenie każdego pracownika w proces rozwiązywania problemów-PDCA

•  Pętla Deminga w ulepszaniu procesów

•  Poszczególne etapy PDCA
– Przepracowanie każdego etapu i określenie punktów krytycznych każdego z etapów.
•  Diagramy powiązania w procesie PDCA

Metody pracy:
Wykład , ćwiczenia indywidualne i grupowe ,

WYBRANE ĆWICZENIE
Ćwiczenie mające na celu przeanalizowanie metody PDCA na przykładzie  problemu jednego z uczestników.

Zapytaj o szkolenie z kreatywności dla pracowników  już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

napisz maila : biuroideainventor@gmail.com

Scroll to Top