Szkolenie: Rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych

Opis szkolenia : Rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych

Zarówno w pracy jak i w życiu osobistym umiejętność odpowiedniej reakcji na trudne sytuacje jest niezwykle istotna.

Klienci częściej rozpowszechniają informacje związane z trudnymi sytuacjami niż sytuacje,  które wiązały się ze standardową obsługą. Dlatego wiązka umiejętności niezbędnych w trudnych sytuacjach jest szczególnie istotna na stanowiskach bezpośrednio obsługujących klientów.

To 8 godzinne intensywne szkolenie skupiające się na praktycznych umiejętnościach rozwiązywania sytuacji stresowych. Na szkoleniu uczestnicy otrzymują cała gamę rozwiązań i podpowiedzi jak radzić sobie z problemami i silnymi emocjami.

 

Korzyści dla uczestnika

Twarde korzyści :

Uczestnicy po szkoleniu potrafią:

 • Zanalizować i przeorganizować procesy rozwiązywania problemów
 • Stworzyć nowe narzędzia wspomagające i ułatwiające współpracę przy rozwiązywaniu sytuacji trudnych
 • Poznać motywy działąnia innych osób w konflikcie
 • Nabycie umiejętności sterowania rozmową w kierunku budowania optymalnych rozwiązań

 

Metody pracy używane podczas szkoleniarozwiązywanie problemów i sytuacji trudnych

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
 • Case study
 • Dyskusje
 • Wykład
 • Gra

Grupa docelowa szkolenia

Szkolenie przyniesie bezpośrednie korzyści dla pracowników,  których stanowisko pracy jest m.in  związane z samodzielnym rozwiązywanie trudnych sytuacji w kontakcie z klientami i radzeniem sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami w pracy.

 

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 30%
Umiejętności – 50%
Postawa – 20%

 

 1. Specyfika i  podłoże sytuacji problemowych i konfliktów międzyludzkich
 • Rożne motywy zachowań międzyludzkich w sytuacjach problemowych
 • Parametry wpływające na rozwój sytuacji- uwarunkowania psychologiczne oraz sytuacyjne
 • Podstawy mechanizmów psychologicznych leżące u podstaw interpretacji sytuacji
 • Zasady rekonstrukcji otrzymanych komunikatów- fundament, na którym budujemy rozwiązania
 1. Umiejętność komunikacyjne w rozwiązaniu sytuacji problemowych
 • Umiejętność przekazywania informacji
 • Zastąpienie chaosu, ukierunkowanym dialogiem –narzędzia komunikacji pozwalające sterować dialogiem
 • Ukryte niewerbalne narzędzia perswazji pozwalające obniżać wysoki poziom emocji
 • Elementy niewidoczne, a wyczuwalne. Komunikacja niewerbalna w rozwiązywaniu problemów
 • Jak mówić, by być zrozumianym
 • Zaburzenia komunikacji związane z osobą nadawcy
 • Zabójcy komunikacji : zwroty i określenia , które zamykają kontakt
 • Elementy przestrzeni w budowaniu ukierunkowanego wrażenia odbiorcy
 1. Styl funkcjonowania, a strategia reagowania
 • Macierz możliwych stylów rozmów w sytuacji konfliktu
 • Elastyczne prowadzenie rozmówcy poprzez dostarczanie odpowiednich argumentów
 • Wybór najlepszego algorytmu postępowania
 • Błędy związane z wyborem niewłaściwej ścieżki postępowania
  • (Zapotrzebowanie na informacje, metodologia postępowania, dopasowanie emocjonalne )
 1. Prawdziwa asertywność  – potencjał bycia sobą 
 • Co to jest pseudo asertywność-mity o asertywności
 • Istota zachowań asertywnych
 • Konsekwencje braku asertywności
 • Brak zachowań asertywnych jako konsekwencja warunkowania społecznego
 • Proces odwrócenia warunkowania jako początek właściwego ,, oprogramowania’’
 1. Przejmowanie steru odpowiedzialności
 • Właściwe reakcje na poszczególne zachowania klientów
 •  Reakcje na manipulacje
 •  Próba synchronizacji dwóch obrazów sytuacji
 • Źródła rozbieżności w postrzeganiu
 • Właściwe zachowania podczas reklamacji lub innych nieprawidłowości
 • Metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach

– Metoda stopniowego rozwiązywania problemów K.Lewina

– Metoda stopniowania emocji

– Metoda 8 kroków

 • Techniki kagańca emocji
 • Techniki wykorzystujące energię emocji w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
 1. Sytuacje trudne jako poligon doświadczenia i generator zmian
 • Jak rozumieć sytuacje trudne
 • Trudne sytuacje i wybór optymalnych algorytmów rozwiązań
 • Analiza specyfiki sytuacji pod kątem merytorycznym, emocjonalnym oraz specyficznego środowiska problemu
 • Dostosowanie właściwej metody postępowania
 • Prewencja czyli jeden z elementów wykorzystania trudnych sytuacji na stanowisku pracy
 • Właściwa reakcja w sytuacji trudnej jako wartość dodana dla klienta
 1. Krytyka i sposoby radzenia sobie z opinią innych
 • Jak pozbyć się szybko zmartwień i zacząc działać
 • Konsekwencje zamartwiania sie i ciągłego analizowania porażek
 • Lista nawyków do zmiany- od zaraz
 • Plan osobisty :poszczególne etapy osiągania asertywności na poziomie nawyku

 

 

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

 

 

Scroll to Top