Jak szkolić swoich podwładnych.

Opis szkolenia:

Współcześnie jednym z największych i najbardziej newralgicznych zasobów firmy są zasoby ludzkie. To jedyne zasoby, które mają możliwość powiększać się i ewoluować.

Jeśli chcesz zwiększać kompetencje stanowiskowe swoich podwładnych i jednocześnie rozniecać motywację oraz chęć samorozwoju, przy jednoczesnym budowaniu swojego autorytetu, to idealne szkolenie dla Ciebie.

Szkolenie przeznaczone dla osób mających ambicje stworzenia kompetentnego i zmotywowanego zespołu.

Korzyści ze szkolenia:

 • Dostarczenie uczestnikom całej niezbędnej wiedzy umożliwiającej przygotowanie szkolenia wewnątrz Firmy
 • Wytrenowanie umiejętności umożliwiających skuteczne realizowanie zakładanych celów szkoleniowych
 • Uświadomienie ogromu korzyści płynących z dobrze zaplanowanego i zrealizowanego szkolenia
 • Dostarczenie narzędzie niekonwencjonalnego streowania swoim zespołem z jednoczesnym motywowaniem

WUP: wiedza 30%, umiejętności 50%, postawa20%

Metody pracy:

Gry symulacyjne, drama, ćwiczenia aktywne, odgrywanie ról, mini wykłady trenerskie.

Program szkolenia

1. Co musisz wiedzieć o szkoleniu swoich pracowników-esencja

 • Dlaczego warto nauczyć się dobrze szkolić swoich podwładnych-konkretne korzyści dla organizacji i przełożonego
 • Cechy dobrego szkolenia na stanowisku pracy (kilka pieczeni przy jednym ogniu)
 • Jak uczą się dorośli?
 • Uczyć przez doświadczenie – wykorzystanie cyklu Kolba
 • Rodzaje szkoleń wewnątrz firmy

2. Etapy przygotowania szkoleń

 • Precyzyjne określenie braków (Najskuteczniejsze i najszybsze metody wykorzystywane do zdobywania wiedzy)
 • Jak zrobić dobry i funkcjonalny w warunkach firmy plan szkolenia
 • Połączenie specyfiki firmy, stanowiska pracy oraz celów szkolenia
 • Zasady przygotowania materiałów oraz pomocy, z których będziemy korzystać
 • Realizacja (Główne zasady prowadzenia sesji z pracownikami-umiejętność korzystania ze scenariusza, wykorzystanie adekwatnych do celu szkolenia metod)

3. Zasady pracy z grupą i indywidualnie

 • Specyfika szkolenia dla indywidualnych pracowników i grupowych
 • Zasady procesu grupowego i jego przełożenie na poszczególne etapy działania prowadzącego
 • Techniki opanowania sytuacji trudnych w pracy indywidualnej oraz z większą grupą (konkretne sprawdzone sposoby ukierunkowania szkolenia oraz radzenia sobie z opornymi pracownikami)
 • Procesy działające w trakcie nauki
 • Sposoby zwiększania motywacji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności na szkoleniu

4. Skuteczne metody przekazywania wiedzy podwładnym i współpracownikom

 • Metoda Kurta Lewina ( Metoda małych kroków)
 • Metoda wspólnych fundamentów
 • Coaching
 • Mentoring
 • Rozbudowany instruktaż
 • Metoda symulowanych pomyłek

5. Skuteczne metody przekazywania wiedzy podwładnym i współpracownikom

 • Metoda Kurta Lewina ( Metoda małych kroków)
 • Metoda wspólnych fundamentów
 • Coaching
 • Mentoring
 • Rozbudowany instruktaż
 • Metoda symulowanych pomyłek
 • Metoda prowokacyjna (Wykorzystanie mechanizmu reaktancji rozbudzającej inicjatywę samorozwój)

6. Niestandardowe metody szkolenia budujące autorytet

 • Firmowy Storytelling
 • Peer coaching
 • Omówienie metod, konkretnych zastosowań i korzyści wynikających z tych metod.

  Zapytaj o szkolenie dla pracowników  już teraz!

   

  \"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

  lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

  KONTAKT

Scroll to Top