Szkolenia zarządzanie

Zarządzanie czasem. Krótkie i intensywne szkolenie

Jeśli Twoich pracowników lub Ciebie gonią obowiązki, narastają niezrealizowane zadania i odczuwasz duży stres z tego powodu, to szkolenie jest optymalnym rozwiązaniem dla Ciebie. Jaka jest forma krótkiego szkolenia? To intensywny trening nastawiony na zdobycie przez uczestników dwóch kluczowych umiejętności w kontekście zarządzania czasem: ustalania priorytetów i tworzenie planów dnia i tygodnia w kontekście tych […]

Jak szkolić swoich podwładnych.

Opis szkolenia: Współcześnie jednym z największych i najbardziej newralgicznych zasobów firmy są zasoby ludzkie. To jedyne zasoby, które mają możliwość powiększać się i ewoluować. Jeśli chcesz zwiększać kompetencje stanowiskowe swoich podwładnych i jednocześnie rozniecać motywację oraz chęć samorozwoju, przy jednoczesnym budowaniu swojego autorytetu, to idealne szkolenie dla Ciebie. Szkolenie przeznaczone dla osób mających ambicje stworzenia kompetentnego

Efektywne zarządzanie zespołem

Opis szkolenia: W każdej organizacji umiejętność właściwego zarządzania ludźmi to umiejętność, która przyczynia się do zwiększania potencjału Firmy na wielu płaszczyznach. Podczas tego szkolenia dowiesz się jak najlepiej wykorzystać potencjał ludzki, jak sprawić aby Twoi podwładni byli dumni, że pracują razem z Tobą oraz jak ich codziennie motywować.

Zarządzanie przez Cele

Opis szkolenia: Zarządzanie przez Cele to wizja zarządzania,  która wyrosła z połączenia optymalnych narzędzi osiągania efektywności z nastawieniem na rozwój pracowników w połączeniu z optymalnym rozwojem firmy.

Strategiczne zarządzanie zmianą

Opis szkolenia strategiczne zarządzanie zmianą: Każda organizacja podlega co pewien czas istotnym zmianom. Zmiany te dosięgają wszystkich pracowników bez wyjątku. Można również zauważyć, że zmiana to jedyna pewna w otaczającym świecie.

Scroll to Top