Szkolenia dla handlowców – Łódź. Skuteczne szkolenia sprzedażowe.

Opis szkolenia:

Tym razem szkolenia dla handlowców realizujemy w Łodzi.

Intensywne szkolenie, które na nowo otwiera drogi do efektywnej sprzedaży oparte jest na aktywnym treningu i autorskich metodach szkoleniowych.

Okazuje się, że współcześnie umiejętność zdobywania pierwszego miejsca w świadomości klienta to efekt maksymalnego skoncentrowania na jego potrzebach. Aby wyłuskać te informacje,  które są przepustką do serc klientów, potrzebne są sprawdzone narzędzia oraz wiedza poparta doświadczeniem.  Współczesny rynek wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu handlowca i innowacyjnego podejścia w trakcie całego procesu sprzedaży. Dzięki temu nie musisz uczyć się na swoich błędach.

Proponujemy szkolenie , które pozwoli zobaczyć sprzedaż z zupełnie innej perspektywy, nauczy  prawdziwie słuchać i podążać za klientem oraz subtelnie kierować całym procesem sprzedaży. Używając właściwych, dobranych do typu klienta argumentów będziesz mógł jawić się w oczach klienta jako niezastąpiony doradca, z którym uwielbia robić  interesy.

 

Czym szkolenie dla handlowców w Łodzi różni się od innych na rynku?

Korzyści dla uczestnika szkolenia

Na podstawie analizy  rynku, rozmów z handlowcami zaprojektowano intensywny warsztat mający na celu zdobycie umiejętności sprzedaży. Warsztat ma na celu wyposażenie handlowców w niezbędne narzędzia pozwalające aktywnie wpływać na klientów i kształtować sprzedaż. Już po szkoleniu handlowcy  wyposażeni są w nowe umiejętności, które  od razu zaczynają wdrażać w swoich codziennych zmaganiach sprzedażowych.

Proponujemy 16 godzinne  intensywne szkolenie dla handlowców  (tym razem w Łodzi), pod okiem doświadczonego trenera.

 

To co się zmieni po szkoleniu:

 

 • Poszerzą swoją świadomość dotyczącą wpływu własnych ograniczeń i postawy na efekty uzyskiwane w sprzedaży
 • Uczestnicy  zdobędą umiejętności pozwalające na aktywne inicjowanie sprzedaży
 • Państwa handlowcy będą świadomie wykorzystywać narzędzia NLP, perswazji i efektywnej komunikacji
 • Uczestnicy będą potrafili skutecznie łamać opór klienta i żonglować właściwymi argumentami
 • Szkolenie nakreśli i udoskonali efektywny sposób docierania do najważniejszych informacji warunkujących decyzje zakupowe
 • Trening wyposaży w umiejętność łączenia korzyści z wartością dodaną
 • Uczestnicy nauczą się, jak ukierunkować prezentacje produktu, tak aby budować jednocześnie fundament pod decyzje o zakupie
 • Zdobędą umiejętności  jak skutecznie prowadzić negocjacje z klientem oraz  domykać transakcje.

 

Czas trwania szkolenia :

16 godzin zegarowych / 2 dni szkoleniowe

Metodyka pracy z grupą:

Prezentacje  z użyciem analizy zapisów video

Gry : zarówno indywidualne jak i grupowe

– Peer coaching

– Symulacje

– Case study

Ćwiczenia prowokatywne

– Krótkie wykłady z wykorzystaniem dyskusji na przemian z ,, textra grami’’

Program: Szkolenia  dla handlowców Łódź

I Moduł

 1. Iskra, która zapala płomień u klienta w codziennym ringu handlowa
 • Predyktory sukcesu versus porażki
 • Stare nawyki w nowej rzeczywistości-podłoże obserwowanych mechanizmów
 • Jeden objaw, a różne podłoże-dlaczego?
 • Postawa handlowca-sposoby automotywowania
 • Psychiczny procesor odpowiedzialny za niepowodzenia w sprzedaży
 • Introspekcja uczestników
 • Zasady naprawy ,,procesora  działania’’

 

Cel modułu

Uświadomienie uczestnikom ich własnych schematów działania utrudniających sprzedaż. Włączenie do swojego działania nowych, skuteczniejszych wytycznych.

 

Wybrane metody w module:

Dwa okopy. Gra  uświadamiająca uczestnikom blokady  i schematy utrudniające efektywną sprzedaż.

,,Magia celu’’ Autorskie ćwiczenie w bardzo szybki sposób budujące w uczestnikach świadomość stawiania sobie ambitnych celów.

Matryca wartości dodanych-aktywność grupowa zwiększająca wiedzę o korzyściach własnych produktów i wartościach dodanych Firmy.

 

 1. Misterne budowanie fundamentu współpracy z klientem od pierwszych chwil (2 godziny)
 • Przygotowanie do wizyty u klienta ( co musi wiedzieć handlowiec przed wizytą)
 • Możliwości pozyskania klientów w Twojej branży
 • Pierwszy kontakt ( najważniejsze elementy pierwszego wrażenia w pracy handlowca)

Profesjonalne intro połączone z mocnym i ciekawym wstępem

 • Metody i techniki pozyskiwania informacji służące do przedstawienia oferty, a nastepnie skutecznej prezentacji
 • Praktyczne wskazówki budowania właściwej ukierunkowującej  autoprezentacji, zmiana w trakcie relacji
 • Zasada Lunety
 • Na co powinien zwrócić uwagę sprzedawca w otoczeniu klienta
 • Wysuwanie pierwszych propozycji w oparciu o pierwsze zdobyte informacje z utrzymywaniem nastawienia na klienta

(  traktowanie pierwszych propozycji jako sondy)

 Cel modułu

Zdobycie wskazówek dotyczących źródeł informacji o klientach i trenowanie umiejtności wykorzystywania tych informacji do planowania rozmów sprzedażowych. Zdobycie umiejetności sterowania swoją autoprezentacją.

 

Wybrane metody w module:

Wywiady. Autorski pomysł opierający się na wywiadzie w sektorze,  w którym działają uczestnicy. Uczestnicy otrzymują informacje o ważnych aspektach kierujących decyzjami klientów.

Joker o imieniu doświadczenie. Autorska gra z wykorzystaniem kart. Celem gry jest pokazanie roli wiedzy i zdobytego doświadczenia w radzeniu sobie z zaskakującymi wyzwaniami w obszarze sprzedaży. Takimi wyzwaniami często są wymagania naszych klientów.

Stworzenie własnej matrycy ,, wyjściowej’’. Jest to ćwiczenie indywidualnie angażujące każdego uczestnika i trenujące tworzenie skutecznej matrycy. Dane z tej matrycy ułatwiają  kierowanie rozmową.

Speed pitch

Ćwiczenie autorstwa Sivasailam Thiagaraian ,, Training games’’ dla handlowców. Ciekawe ćwiczenie pozwalające stworzyć intro. To ćwiczenie w trakcie treningu bedzie tak naprawdę początkiem tworzenia własnego indywidualnego intro, które bedzie dopracowane wraz z trenerem po szkoleniu w trakcie procesu wdrażania.

Trenowanie w dwójkach: wykorzystanie zasady lunety.

Aktywność indywidualna . Każdy uczestnik ma za zadanie  stworzyć własną wizję zaprezentowania produktu. Poprzez ukierunkowanie przez trenera i zdobytą wiedzę, uczestnicy mają szanse odkryć różnorodność możliwości prezentowania klientowi rozwiązań.

 

 1. Sprzedawca jako kameleon-Specyfika klientów a sprzedawcy
 • Dopasowanie oferty do specyfiki klienta
 • Typologia klienta,
 • Praktyczny przewodnik łamania oporu klienta wykorzystując zjawisko synergii
 • Podstawowe właściwości psychicznego  procesora –naszego i klienta  (warunkowanie  zachowania klientów w poszczególnych etapach sprzedaży)
 • Budowanie perswazyjnych komunikatów w oparciu o typologię klienta
 • Podstawowe zasady komunikacji na której opierają się skuteczne techniki
 • Reakcje obronne klientów –dlaczego klienci grają
 • Przekonania warunkujące skuteczną perswazję, negocjacje i sprzedaż

 

Cel modułu

Zdobycie wiedzy dotyczącej typologii klienta, trenowanie umiejętności radzenia sobie z reakcjami obronnymi klientów.

Nabycie umiejętności sterowania rozmową w zalezności od typu funkcjonowania poznawczego klienta.

 

Wybrane metody w module

Test : Określa typ funkcjonowania poznawczego. Pozwala zdefiniować różnice w postrzeganiu rzeczywistości i w związku z tym daje możliwość świadomego kształtowania swojego działania.

Szyfr klienta.

Ćwiczenie trenujące wykorzystanie wiedzy dotyczacej typologii klienta w praktyce.

Symulacje technik NLP

 

 1. Biblia sprzedaży- Wachlarz efektywnych technik zwiększających skuteczność handlowca w kontakcie z klientem
 • Elastyczne techniki zwiększające zaangażowanie klienta prowadzące do przedstawienia oferty a następnie skutecznej prezentacji
 • Tworzenie technik wykorzystując siłę 6 reguł wpływu społecznego
 • Metody ,,perswazyjne’’
 • Budowanie potencjału reakcji
 • Metoda 3 pytań
 • Metoda 5 pytań
 • Siła rażenia perswazji-dostosowanie Twojego ,,osobistego programu’’ do technik sprzedaży( myśli, emocje , działania)
 • Metoda Maderthanera
 • Monitorowanie i samoświadomość swojej skuteczności i obszarów do systematycznego udoskonalania

 

Cel modułu

Zdobycie wiedzy dotyczącej najskuteczniejszych technik sprzedaży.

Nabycie umiejętności wybierania właściwych technik sprzedaży

 

Wybrane metody aktywne

Inscenizacja metody 3 pytań i metody 5 pytań.

Nagranie video i analiza materiału.

 Jak nie zadawać pytań: Krótki materiał filmowy (opcjonalnie w zależności od czasu)

Symulacja Metody Maderthanera. Przebieg w dwójkach wraz z aktywnością pozostałych poprzez otrzymanie kwestionariusza zastosowania Maderthanera

 1. Wykorzystanie mechanizmów prowokacji i reaktancji w eliminowaniu przeszkód w sprzedaży
 • Iluzja alternatyw
 • Zasady i okoliczności umożliwiające zastosowanie mechanizmu reaktancji w sprzedaży
 • Brak zdecydowania oraz możliwe sposoby pomocy klientowi w podjęciu decyzji ,
 • Zastrzeżenia ( cena, jakość , reklamacje)
 • Sposoby radzenia sobie z zarzutami klienta ( zbyt wysoka cena, zła jakość, reklamacje, szersza oferta konkurencji)
 • Rola wiedzy ( o produkcie, procesie produkcji, ofercie konkurencji) w eliminowaniu przeszkód na drodze do sprzedaży
 • Wykorzystanie negatywnego wizerunku-metoda prowokatywna

 

Wybrane metody aktywne

Puzzle prowokacji. Ćwiczenie umożliwiające szybkie poznanie różnych technik prowokatywnych

Symulacja technik łamania obiekcji. Ćwiczenie z zastosowaniem kamery video

Cel modułu

Nabycie umiejętności eliminowania barier utrudniających sprzedaż, trenowanie elastyczności umożliwiającej  znalezienie wspólnego mianownika z klientem.

 

 1. Faza finalizacji i negocjacje z klientem oraz dopinanie szczegółów 
 • Znane metody efektywnego finalizowania transakcji
 • Istota procesu negocjacji w relacjach sprzedażowych
 • Co musi wiedzieć handlowiec przed ostatecznymi rozmowami dotyczącymi cen
 • BATNA handlowca
 • Bariery mentalne i postawa w negocjacjach , którą przyjmujesz
 • Kiedy negocjujemy a kiedy nie powinniśmy tego robić
 • Dobre pytania w trakcie negocjowania z klientem
 • Kiedy ustępować , na jakich warunkach i czego oczekiwać w zamian
 • Samoświadomość, samokontrola i samoocena
 • Błędy w fazie zawierania negocjacji
 • Złota zasada: ,, Nic nie jest uzgodnione dopóki wszystko nie jest uzgodnione’’

 

Cel modułu

Uświadomienie uczestnikom najważniejszych punktów krytycznych negocjacji, oraz przedstawienie najważniejszych znanych technik negocjacyjnych –optymalnych z punktu widzenia specyfiki firmy.

Wybrane metody aktywne na szkoleniu dla handlowców (Łódź)

Przygotowana na potrzeby szkolenia autorska gra pozwalająca na zastosowanie umiejętności nabytych podczas szkolenia.

Gra symuluje właściwości rynku.

 1. Pomost w przyszłość ( Od 30 minut do godziny)
 • Podsumowanie warsztatów i Ćwiczenie motywujące do wdrażania zdobytych umiejętności w praktyce.

  Zarezerwuj swoje miejsce na szkolenie dla handlowców  już teraz!

   

  \"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

  lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

 

 

Scroll to Top