Lean w administracji

Opis szkolenia:

Istnieje duża szansa, że to właśnie instynkt przetrwania podpowie Ci, abyś zdecydował się na to szkolenie.

W dobie, gdzie każdy pracodawca zastanawia się jak przetrwać, bardzo bacznie przygląda się efektywności i jakości pracy, nie tylko poszczególnych stanowisk ale całych działów. Wymaga zmian, które usprawnią pracę i poprawią jej jakość.

Na wagę złota jest pracownik, który generuje rozwiązania usprawniające procesy, ponieważ to owocuje bezpośrednią korzyścią dla Firmy.

Nie obiecujemy Ci przekazania technik efektywnej pracy i generowania pomysłów. Obiecujemy Ci, że już na szkoleniu wypracujesz kilka pomysłów, które zastosujesz w pracy. To szkolenie nie tylko zostanie w pamięci i będzie obecne codziennie w każdym Twoim ruchu, ale wywoła trwałe pozytywne zmiany.

Korzyści dla uczestnika

Twarde korzyści :

Uczestnicy po szkoleniu potrafią:

 • Zanalizować i przeorganizować procesy w departamencie administracji ( w biurze)
 • Wyeliminować marnotrawstwo, zmniejszyć koszty materiałów i czasu.
 • Stworzyć nowe narzędzia wspomagające pracę i ułatwiające współpracę
 • Ciągle powiększać strumień wartości aktualnych procesów, na korzyść swojej organizacji i klientów (wewnętrznych i zewnętrznych)

Miękkie korzyści

 • Uczestnicy zyskują świadomość wagi ciągłej poprawy i dążenia do optymalizacji procesów oraz swoich działań
 • Zmieniają postawę w kierunku zaangażowania na każdym etapie swojej pracy
 • Są otwarci na nowe pomysły
 • Potrafią sterować swoją kreatywnością, dzięki czemu generują rozwiązania zwiększające wartość dla Firmy, klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Uczestnicy po szkoleniu nabędą wiedzę z najważniejszych obszarów ,,Szczupłego zarządzania’’

Metody pracy używane podczas szkolenia

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
 • Case study
 • Dyskusje
 • Wykład
 • Gra

Grupa docelowa
Jest to szkolenie zaprojektowane dla osób pracujących w biurach, szczególnie w działach HR, którzy z racji swojego stanowiska uczestniczą w wielu procesach związanych z działalnością instytucji bądź Firmy.

Szkolenie przyniesie bezpośrednie korzyści dla pracowników, których stanowisko pracy jest zarówno związane z samodzielną aktywnością jak i działaniami powiązanymi z innymi stanowiskami w departamencie.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 30%
Umiejętności – 50%
Postawa – 20%

 

Program szkolenia

1. Idea Lean – filozofia realnych zmian

 • Geneza narodzin filozofii
 • Rodzina Toyoda i jej wkład w ukształtowanie współczesnej wizji Lean Management
 • Komponenty i idea szczupłego zarządzania
 • Lean-alternatywa zmian w czasach kryzysu
 • Piramida Lean
 • Ogólna dalekosiężna koncepcja
 • Proces eliminowania marnotrawstwa i rozwiązywanie problemów
 • Ludzie i partnerzy
 • Błędy powierzchownego wdrażania zmian w Firmach,

 

2. Sedno Lean w administracji- eliminacja strat

 • Czynności zbędne w określonym czasie
 • Czekanie(czas do dyspozycji)
 • Zbędne przemieszczanie materiałów, dokumentów
 • Niewłaściwe magazynowanie i przetwarzanie informacji
 • Przeładowanie danymi do przetworzenia
 • Zbędne ruchy
 • Defekty i błędy
 • Brak możliwości generowania pomysłów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Ludzie i partnerzy

 

3. Analiza przepływu procesów w dziale

 • Szkic aktualnego strumienia procesów w biurze
 • Oznaczenie czynności ,,muda-strata’’ , niosące wartość celową oraz czynności przynoszące wartość dodaną
 • Znalezienie wspólnych ogniw procesów i ich zależności
 • Cięcie zbędnych działań
 • Projektowanie pierwszych nowych map procesów- prototyp

 

4. 5 S- Siła szczegółów i drobnych zmian w Twoim stanowisku pracy

 • 5 S
 • Sortowanie/selekcja
 • Systematyka w przechowywaniu we właściwych miejscach
 • Sprzątanie
 • Standaryzacja wypracowanych rozwiązań
 • Samodyscyplina , doskonalenie

 

5. Żelazna logika efektywnych zmian

 • Procesy i poszczególne operacje pod lupa czasookresów
 • Zasada Heijunka
 • Ustalenie standardowych czasów realizacji różnego rodzaju czynności
 • Stworzenie warunków równowagi pracy
 • Praca nad wyrównaniem procesów i eliminowanie ,, gorących i spokojnych okresów’’
 • Stworzenie balansu między heijunka, a ,, dokładnie na czas’’
 • Rozwiązywanie problemów i ciągła poprawa pracy i procesów
 • Kaizen i 5 ,, Dlaczego ’’jako metoda eliminowania przyczyn problemów
 • \”Genchi genbutsu\” – angażować się osobiście, aby gruntownie zrozumieć sytuacje

6. Bezkompromisowa symfonia doskonałości

 • Analiza wszystkich procesów pod kątem tworzenia doskonałej usługi na stanowisku pracy
 • Tworzenie symfonii procesów
 • Jidoka – wbudowana jakość w Twoje działania
 • Geneza Jidoka (automatyczne krosno Sakichiego Toyody)
 • Wstrzymanie procesu
 • Naprawa błędu, prewencja przed kolejnymi błędami

7. Końcowa mapa strumienia wartości w Twoim dziale

 • 5 etapów tworzenia przepływu w organizacjach usługowych
 • Analiza klienta wewnętrznego i jego oczekiwań
 • Oddzielenie procesów powtarzalnych od niepowtarzalnych
 • Sporządzić mapę przepływu ( użycie prototypu stworzonego wcześniej)
 • Twórczo przemyśleć zasady procesów zwiększających wartość
 • Przystąpić do działania
 • Narysowanie schematu przepływu.

  Zapytaj o szkolenie  już teraz!

   

  \"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

  lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

  KONTAKT

Scroll to Top