Szkolenie zarządzanie czasem i podniesienie efektywności osobistej

Opis szkolenia: Zarządzanie czasem.

 

Osoby  uzyskujące imponujące efekty na polu zawodowym i osobistym doskonale wiedzą, że możemy zarządzać sobą, nie czasem. Tytuł szkolenia zatem jest przewrotny.

Uczymy naszych uczestników jak zyskać realny wpływ na własną efektywność i realizacje własnych celów.

Szkolenie zarządzanie czasem skupia się na przekazaniu uczestnikom wielu niezbędnych narzędzi, które już po szkoleniu zaczną przynosić realne i pozytywne zmiany.

Dlaczego nasze szkolenie ,, Zarządzanie czasem \’\’ jest skuteczne?

Przede wszystkim działamy dwutorowo. Po pierwsze  szybko pomagamy zdiagnozować rzeczywiste problemy i dopasowujemy  niezbędne  narzędzia. Dzięki temu pracujemy na realnych wyzwaniach. Drugi tor to  pomoc w zmianie złych nawyków.

Nawet najlepsze szkolenie efektywności osobistej i zarządzania czasem nie przyniesie rezultatów, jeśli nowe umiejętności i zachowania nie staną się pozytywnym nawykiem.

Umiejętność zarządzania sobą w czasie to kluczowa cecha każdego, kto odnosi sukces.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Już w trakcie szkolenia uczestnicy odkryją błędy sabotujące ich efektywność osobistą.
 • Zobaczą jak szybko mogą za pomocą kilku narzędzi zmienić swoją sytuację na polu efektywności osobistej.
 • Uczestnicy po szkoleniu  nabędą umiejętność stawiania sobie motywujących, aczkolwiek realnych celów
 • Poszerzą swoje umiejętności o narzędzia pozwalające eliminować straty czasu i efektywnie ustalać priorytety.

 

Metody pracy używane podczas szkolenia

 • Ćwiczenia indywidualne
 •  Ćwiczenia grupowe
 • Case study
 • Wykład
 • Peer coaching
 •  Gry

 

Grupa docelowa
            Jest to szkolenie zaprojektowane dla  wszystkich pragnących szybciej osiągać własne cele i wyeliminować martnotrawstwo  własnej energii i czasu .

 

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 35%
Umiejętności – 45%
Postawa – 20%

 

Program szkolenia zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem-rola i znaczenie

 • Główne założenia lepszej organizacji czasu
 • Korzyści z wprowadzenia nowych nawyków
 • Właściwa sekwencja wdrażania nowego modelu zarządzania soba w czasie
 • Równowaga w trójkącie cel –proces-zasoby
 • Motywacja do wdrażania zarządzania sobą w czasie
 • Analiza korzyści na poziomie zasobów ludzkich i efektów
 • Analiza wkładu i możliwych zagrożeń

  Autoanaliza-efektywność osobista i wykorzystanie własnego czasu

 • Jak zarządzasz własnym czasem-autoanaliza.
 • SWOT
 • Podstawowy wykres nowych możliwości jako początek zmiany

  Złodzieje czasu

 • Najczęstsze przyczyny braku dyscypliny realizacji planów
 • Techniki radzenia sobie z zewnętrznymi naciskami złodziei czasowych
 • Umiejętność ochrony granic czasu – bufory skuteczności

  Podstawowe techniki nowej rzeczywistości zarządzania czasem

– Matryca Eisenhowera w Twoich obowiązkach

– Zasada Pareto

– Porównanie narzędzi ułatwiających zarządzanie czasem i wybór optymalnych dla uczestników szkolenia

 

Praktyczne aspekty- jak uzyskać większą efektywność zarządzając sobą w czasie?

 • Moja osobista efektywność
 • Najskuteczniejsze metody zarządzania czasem:

– Metoda Alpen

-Metoda analizy ABC

-Metoda 5 sił

Model osobistego  MBO, a umiejętność  zarządzania  czasem

 

 • Powiązanie MBO i zarządzania czasem
 • Przełożenie sprawnego zarządzania czasem na efektywność  pracownika i realizację celów w organizacji
 • Matryce MBO do realizacji osobistych celów
 • Progi kontroli czasowej

 

 Osobiste narzędzie do panowania nad czasem i ustalania priorytetów

 • Cele krótkoterminowe i ich akcent w planowaniu najbliższego czasu
 • Systematyczność- prowadzenie własnego kalendarza
 • Wybór najlepszego narzędzia dopasowanego do swojej specyfiki pracy

 

Metody pracy podczas szkolenia : Zarządzanie czasem i podnoszenie efektywności osobistej:

Całe dwa dni szkolenia realizowane są  za pomocą aktywnych metod szkoleniowych. Uczestnicy mają możliwość testowania kilku  sposobów i wybraniu najlepszego dla swojej sytuacji zawodowej i osobistej.

 

Wybrane metody aktywne:

 

 • Magia celu
 • Ćwiczenie z assesment Koszyk zadań
 • Osobista matryca MBO
 • Ćwiczenie rynek celów

 

Miejsce szkolenia: Warszawa

 

Termin szkolenia:              27 i 28 września

Cena  800 zł

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Miejsce szkolenia:  Kraków

Termin szkolenia : 26 i 27 października

Cena 850 zł

Scroll to Top