Dobrze skrojony proces adaptacyjny-czyli witamy na pokładzie.

Dobrze skrojony proces adaptacyjny-czyli witamy na pokładzie.

Pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy?

Nie wiem jak to wyglądało u Ciebie, ale doskonale pamiętam jak było w mojej pierwszej pracy. Ten stres, który przeżywałam i totalna niewiedza praktycznie o wszystkim  sprawiała, że pierwsze dni były walką o przetrwanie. Moja szefowa przekazała mi moje pierwsze obowiązki,  wskazała  miejsce pracy i do dzieła.

Sama poznawałam po omacku zwyczaje, kulturę, a nawet poszczególne miejsca w firmie.  Zanim czułam się pracownikiem, który skupia się na swojej pracy i dobrze się czuje w firmie, minęło parę miesięcy.

Onboarding- na dobry początek

Na szczęście pracowałam w dziale HR i postanowiliśmy zmienić w naszym zakładzie proces przyjęcia pracowników do pracy. Naszą ambicją było stworzenie systemu adaptacyjnego, który naprawdę działa i służy wszystkim nowym na naszym pokładzie.

Dobrze skonstruowany proces onboardingu to nie tylko działka działu kadr-to proces angażujący całą firmę.  Tylko wówczas,  gdy funkcjonuje on w każdym departamencie i ma odzwierciedlenie w innych procesach oraz dokumentacji ma on sens i jest efektywny.

Jaki jest główny cel procesu adaptacyjnego? Jakie korzyści ma firma, a jakie pracownik z dobrze funkcjonującego onboardingu?

Zacznijmy zatem od stresu.   Zazwyczaj towarzyszy on sytuacjom nowym, gdzie nie do końca wiemy  co nam wypada, do kogo możemy się zwrócić o pomoc lub o jakąkolwiek informację. Proces adaptacyjny znacznie redukuje stres pierwszego dnia. Daje poczucie nowym pracownikom, że mogą liczyć na rzetelną informację. Nowi na naszym pokładzie dostają również wskazówki, gdzie  mogą zgłosić się ze swoimi pytaniami.  Nie muszą błądzić po omacku.  Część ważnych informacji przekazywana jest pracownikom w pierwszych dniach pracy, przez  wyznaczone i specjalnie do tego przeszkolone osoby. Inne  informacje, których może potrzebować pracownik może  zdobyć od swoich tutorów.

Zmniejszenie czasu na uzyskanie pełnej efektywności pracownika to kolejny cel procesu adaptacyjnego. Z punktu widzenia firmy to tak naprawdę główny cel. Im pracownik szybciej poczuje się komfortowo, im szybciej będzie zorientowany w regułach i zasadach panujących w firmie oraz przyswoi wszelkie informacje dotyczące komunikacji, sprzętu itp. tym szybciej będzie tworzył realną wartość dla firmy.

Istotnym celem procesu adaptacyjnego jest zapoznanie się pracownika z wszystkimi procedurami oraz regulaminami funkcjonującymi w firmie. Zarówno audyty ISO jak i poszczególne audyty klienta  sprawdzają  poziom świadomości pracowników odnoście poszczególnych systemów i procedur. Ten cel systemu adaptacyjnego też jest zatem bardzo istotny.

Jakie działania obejmuje  proces onboardingu?

Odpowiadając na to pytanie musimy wrócić do celów procesu.

Trzy główne cele  czyli:

-zmniejszenie poziomu stresu i wywołanie dobrego samopoczucia u nowego pracownika,

-przekazanie w efektywny sposób wszelkich potrzebnych informacji

– zdobycie potrzebnych dostępów oraz umiejętności, aby uzyskać poziom efektywności porównywalny z innymi

Każde z tych celów osiąga się innymi metodami i środkami. Poniżej znajdziecie przykładowy ramowy program adaptacji pracowniczej.  Pozwoli on wstępnie zobrazować przykładowy proces onboardingu w firmie.

 

Pierwszy tydzień

 

 

                                                                                        1 tydzień pracy
Rodzaj czynności : Odpowiedzialni:
– Dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem  Dział HR
– Rozmowa wprowadzająca Dział HR
-Przekazanie broszury informacyjnej Dział HR
– Prezentacja i omówienie procesu adaptacji Dział HR
– Przekazanie regulaminu pracy Dział HR
– Szkolenie wstępne BHP Instruktor BHP
– Zapoznanie z Firmą Przełożony
– Przekazanie e-mailem wiadomości do pozostałych pracowników  o nowy pracowniku Dział HR
– Wprowadzenie do zespołu i na stanowisko pracy Przełożony i opiekun
– Przedstawienie zadań i zakresu obowiązków Przełożony
– Omówienie zasad współpracy i komunikacji Opiekun
– Przedstawienie zakresu wiedzy jaką pracownik musi nabyć do wykonywania obowiązków Przełożony

 

Kolejne tygodnie

 

                                                                                         2 i 3 tydzień
Rodzaj czynności: Odpowiedzialni:
– Dalsze poznawanie obowiązków na stanowisku pracy Przełożony
– Dokładna analiza procedur obowiązujących przy wykonywaniu zadań w danej komórce Przełożony
– Analiza zdobywanych doświadczeń  , wyjaśnienie doradzanie Przełożony
                                                                    Koniec 1 miesiąca i cały drugi
– Udział w pracy swojej komórki( Działu) Opiekun
– Analiza zdobywanych doświadczeń, wyjaśnianie, doradzanie Przełożony
– Zapoznanie z zasadami współpracy pomiędzy poszczególnymi działami Opiekun

 

 

Ostatni miesiąc procesu adaptacji:

 

                                                                   3 miesiąc
Rodzaj czynności : Odpowiedzialni :
– Samodzielna realizacja zadań na swoim stanowisku Pracownik
– Analiza i weryfikacja pracy na swoim stanowisku Opiekun
– Informacja o uzupełnienie brakujących wiadomości do sprawnego funkcjonowania Przełożony
– Wyznaczenie terminu rozmowy podsumowującej okres próbny  i  jednocześnie proces adaptacji  . Przełożony
-Rozmowa podsumowująca Przełożony
– Wskazanie kierunków rozwoju  i  jednocześnie proponowanych  szkoleń Przełożony
– Wypełnienie ankiety Dział HR
– Podjęcie decyzji o przedłużeniu umowy bądź nie z pracownikiem Dział HR i Przełożony

 

 

Zapytaj o szkolenie z adaptacji  dla pracowników  już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

KONTAKT

Scroll to Top