Doradztwo w HR. Obszary współpracy

Jesteśmy ekspertami wspierającymi funkcjonowanie działów HR  w obszarze miękkich procesów.

Zasoby ludzkie, czyli pracownicy, są kluczowym elementem każdej firmy oraz organizacji. Dobór odpowiedniego zespołu ludzi, którzy spełniają stawiane przed nimi wymagania i potrafią sprawnie ze sobą współpracować, odpowiednie zarządzanie danymi oraz stworzenie procesów monitorujących ich rozwój, stanowi klucz do sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. Prowadząc biznes, chcesz żeby pracownicy posiadali odpowiednie umiejętności i wiedzę, a także wysoką motywację do pracy i zaangażowanie w realizację postawionych im celów.

Aby dział HR mógł spełniać swoje funkcje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, musi zadbać o szereg procesów usprawniających nie tyko pracę swojego działu, ale również o procesy monitorujące zarządzanie kapitałem ludzkim w całej organizacji.

Aby to mogło być możliwe każde przedsiębiorstwo tworzy własne ścieżki procesów, oraz procedury, które standaryzują określone działania, zarówno w zakresie zatrudniania, zwalniania, motywowania, szkoleń czy awansów. Dbając o to, automatycznie troszczysz się o własny interes, jako pracodawca lub przełożony. Pamiętaj o tym i przekonaj się osobiście, że profesjonalne doradztwo personalne jest zyskowną inwestycją, a nie koniecznym kosztem.

Zakres współpracy, który oferujemy:

  • Stworzenie działu HR od A do Z
  • Stworzenie procesu adaptacji w firmie. Pomoc we wdrożeniu.
  • Stworzenie polityki szkoleniowej i całego procesu związanego z rozwojem i szkoleniami. Pomoc podczas wdrażania.
  • Stworzenie procesu rekrutacji i selekcji oraz wzorów dokumentacji. Pomoc podczas wdrażania.
  • Stworzenie procesu oceny pracowniczej. Pomoc podczas wdrażania.
  • Pomoc w stworzeniu ścieżki awansów.
  • Stworzenie opisów stanowisk pracy.
  • Przygotowania do audytów CSR

 

 

 

Scroll to Top