Wdrożenie procesu adaptacji

Proces adaptacji pracowniczej niestety jest niedoceniany w wielu organizacjach. To proces inaczej zwany Onboardingiem. Jest on niezwykle istotny z punktu widzenia osiągania celów firmy.

Każdy proces implementowany do działu HR oraz całej organizacji powinien wpisywać się w kulturę firmy i przede wszystkim służyć optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi.

Nadrzędnym celem procesu adaptacji pracowniczej jest uzyskanie w określonym czasie, pełnowartościowego, wydajnego pracownika. Dobrze skonstruowany i realizowany proces nie tylko wpływa na szybsze uzyskiwanie pełnej efektywności pracowników ale znacząco wpływa na wizerunek firmy.

Czy zdarzyło się Wam rozpoczynać pracę w firmie gdzie nikt nic nie wie, wszystko jest chaotyczne i na tzw. czuja?

Nie jest to przyjemne uczucie, a na pewno nie sprzyja tworzeniu profesjonalnego wizerunku nowego pracodawcy.

Proces adaptacyjny musi być uszyty na miarę organizacji. Tylko wtedy będzie pracował na jej cele.

Co musi uwzględniać proces adaptacji?

  • Przygotowanie kadry menadżerskiej mające na celu uświadomienie wagi i kolejnych etapów procesu. Szkolenie ma również na celu zaznajomić kierownictwo z ich rolą i obowiązkami związanymi z onboardingiem.
  • Szkolenia dla wyznaczonych tutorów
  • Przygotowanie materiałów i narzędzi wspierających proces adaptacji
  • Kalendarz wdrożenia uwzgledniający dostępne narzędzia realizacji onboardingu.
  • Dokumentacje procesu adaptacyjnego( karty szkoleń, karty ewaluacji)

 

Ile trwa proces adaptacji pracowniczej

W firmach przyjmuje się dwa rozwiązania. Pierwsze to taki sam okres adaptacji dla wszystkich stanowisk (zwykle to jest 3 miesiące) lub okresy adaptacji przypisane do poszczególnych grup stanowisk. W zależności od umiejętności i wiedzy, które musi nabyć nowy pracownik, okresy mogą się tutaj znacznie różnić. Zazwyczaj jednak  zamyka się to w przedziale 3 do 6 miesięcy).

Narzędzia wspierające proces adaptacji

W zależności od organizacji oraz jej specyfiki, proces onboardingu można realizować oraz wspierać na kilka różnych sposobów. Zazwyczaj do wspierania procesu adaptacji tworzy się specjalne broszury, prezentacje czy przewodniki po firmie. Szkolenia wdrożeniowe są również jednym narzędzi procesu adaptacyjnego. Ze względu na trend w optymalizacji kosztów i standaryzację, coraz większe znaczenie w uzupełnieniu tego procesu zdobywają narzędzia dostępne przez Internet, np. e-learning poprzez interaktywne prezentacje, e-booki dostępne w firmowym intranecie, czy maile zawierające notkę biograficzną nowego pracownika rozesłane do reszty zespołu.

Przygotowanie dobrego, działającego procesu adaptacyjnego wymaga odpowiedniego doświadczenia i kompetencji. Jeśli poszukujesz ekspertów, którzy pomogą zaprojektować i wdrożyć proces adaptacji w Twojej firmie zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top