Jak motywować bez premii?

Jak motywować bez premii?

To pytanie pada bardzo często. Zadający je kierownik nie wierzy, że otrzyma odpowiedź rozwiązującą jego problemy.

On przecież nie ma od kilku lat żadnych dodatkowych finansów i widzi jak spada zaangażowanie wśród pracowników. Przekonany jest, że nie ma możliwości motywowania swojego zespołu bez  dodatkowych finansów.  Niby dlaczego mieliby się starać?

Zazwyczaj kierownicy oczekują kilku gotowych receptur, które dostarczam im podczas szkolenia. Do tego daje im jednak coś więcej…

To cos to wiedza dotycząca źródeł motywacji, tak aby sami mogli rozumieć zmiany w poziomie zaangażowania wśród swojego zespołu.

Aby jak najpełniej i najtrafniej odpowiedzieć na to pytanie o skuteczne poza premiowe motywowanie pracowników, zastanówmy się co nas motywuje, co sprawia, że chcemy coś zrobić lepiej?

Z jednej strony każdy z nas to odrębna osobowość, różne doświadczenia i potrzeby z drugiej strony na każdego z nas działają podobne mechanizmy psychologiczne. Nie będę zagłębiała się w teorie motywacji ale opiszę wnioski wynikające z połączenia praktyki i teorii, które możecie zastosować na żywym organizmie.

Komunikacja z pracownikami plus odpowiednia postawa szefa.

Z jednej strony to właśnie szef na co dzień przekazuje swoje oczekiwania i cele działu, z drugiej zwraca uwagę na to co powinno być zmienione lub poprawione. Dobry kierownik w sposób grzeczny, zrozumiały i z szacunkiem przekazuje informacje. Zawsze wykazuje otwartość na problemy pracownika, nie niańczy go jednak, ale potrafi prowadzić do własnej inicjatywy i zaangażowania. Zwraca uwagę na słowa i dobiera je tak, aby przynosiły zamierzony skutek.

Obserwując problemy w różnych działach, związane z zarządzaniem pracownikami, okazuje się, że to brak wystarczających umiejętności komunikacji i odpowiedniej postawy lidera jest przyczyną demotywacji pracowników. Zbyt duża ilość nieodpowiednich informacji przekazana zespołowi, może skutecznie zmniejszyć motywację pracowników.

 

Brak zaangażowania ze strony szefa.

To na niego zwrócone są oczy podwładnych. Jeśli szef jest zaangażowany i żyje sprawami firmy, to udziela się to pracownikom. To zaraźliwa energia.

 

Jak może być zmotywowany zespół skoro szef nie jest?

Motywacyjne, cykliczne spotkania z pracownikami.

Takie spotkania to przede wszystkim analiza tego co zostało zrealizowane i tego co jest wyzwaniem dla najbliższego czasookresu. Właśnie na takim spotkaniu szef powinien wyróżniać tych pracowników, którzy wykazali się większym zaangażowaniem lub pomysłowością. Bagatelizując tego typu narzędzia kierowania ludźmi, pozbawiamy się części naprawdę skutecznych działań.

Dopasowanie motywatorów do pracowników.

Każdy z nas jest inny i każdego z nas kręcą rożne rzeczy. To samo dotyczy tego co nas motywuje. Osoby, które ponad wszystko cenią sobie swój rozwój, doceniają w pracy możliwości poszerzania wiedzy i doświadczenia. Zarówno szkolenia, mentoring i wszelkiego typu działania będą wpływały na zwiększenie efektywności i motywacji takiego pracownika.

Dla osób, które lubią błyszczeć wśród innych, szczególną wagę będą miały pochwały, wyróżnienia na tle innych pracowników. Tu z pomocą przychodzą wszelkie pomysły nagród na najlepszych, najbardziej kreatywnych, najbardziej zaangażowanych pracowników. Pomysłów jest naprawdę dużo.

Dla matki samotnie wychowującej dziecko, niezmiernie ważne będzie elastyczne podejście do czasu pracy. Dobrze jest postawić na efektywność i kreatywność takiej osoby.

To kolejny krok milowy w motywowaniu. Aby można było dopasować działania zwiększania motywacji u swoich pracowników trzeba najpierw poznać swoich pracowników, dowiedzieć się nieco więcej o pobudkach, które są u każdego z nich najsilniejsze. Dopasowanie motywatorów właśnie do tych informacji będzie najskuteczniejsze.

 

Oceniaj systematycznie swoich podwładnych i informuj ich o tym.

To kolejny kluczowy element motywacyjny. Jako kierownik zwracaj uwagę na rzetelną i systematyczną ocenę. Opracuj sobie narzędzia umożliwiające systematyczne monitorowanie najważniejszych kryteriów pracy. Staraj się przekazywać pracownikom swoje oceny zgodnie z zasadami rozmów oceniających. To niedoceniane narzędzie pracy kierowników. Bardzo często twierdzą, że nie mają na to czasu. To nie do końca jest prawdą. Wystarczy wyeliminować mnóstwo zjadaczy czasu, a okaże się, że znajdziemy dość dużo możliwości czasowych na takie działania.

 

Docenianie pracowników poprzez szczególne zadania.

Pozostałe możliwości to docenianie pracownika poprzez przydzielanie szczególnych zadań. Ludzie chcą się czuć ważni i docenieni. To jedna z naszych podstawowych potrzeb. Niekoniecznie musi się to wiązać z premią. Często samo docenienie pracownika , jego możliwości i wiedzy na tle innych jest najlepszym motywatorem.

Aby motywować pracowników potrzebna jest wiedza zaangażowanie i kreatywność kierownika. Jeśli znajdą się te trzy elementy, to znajdzie on sposób, aby wybrać z pośród dostępnych możliwości, takie narzędzia motywacji, aby zapalić zaangażowanie wśród swoich pracowników.

Scroll to Top