Jak szybko zdobyć informację?

Narzędzia komunikacji służące do szybkiego zdobywania informacji

Na początek zrób sobie ćwiczenie, które proponuje poniżej. To uzmysłowi Ci ważne skróty, którymi chodzisz.

ĆWICZENIE DLA CIEBIE

Poproś kolegę o to, aby wybrał z pokoju, w którym siedzicie jedną rzecz w myślach i nie pokazywał Ci którą.  Twoim zadaniem będzie odgadnąć co to za przedmiot używając do tego 5 pytań. Kolega, który bierze udział w tym ćwiczeniu powinien być przez Ciebie poinformowany, iż nie może celowo wprowadzać Cię w błąd. Powinien odpowiadać tak, aby dokładnie odnieść się do twojej wypowiedzi. Nic więcej i nic mniej, tylko tyle o co zapytałeś.

I teraz pytanie. Udało Ci się odgadnąć ? Jakiego rodzaju pytanie zadawałeś? Ile było tych pytań? Większość z nas niestety zaczyna od pytań zamkniętych.

 Dla przypomnienia: co to takiego  pytania zamknięte i otwarte.

Pytania zamknięte to takie, na które otrzymujemy odpowiedź: tak albo nie. Odpowiedzi w pytaniach zamkniętych mogą mieć inną formę krótką, którą również bardzo dobrze znamy: mhm, oczywiście, nie inaczej .

Każde narzędzie komunikacji (pytania również) mają swoją specyfikę. Pytania zamknięte są doskonałe aby doprecyzować komunikat, zawęzić obszar wypowiedzi, upewnić się czy dobrze myślimy. Używając zaraz na początku pytań zamkniętych, niechcący możemy skierować rozmowę na określone tory. W sytuacji, gdy my nic nie wiemy (tak jak w przypadku powyższego ćwiczenia) po zastosowaniu pytań zamkniętych na początku, możemy sami spowodować, że uzyskamy informacje, które zaburzą nam rzeczywisty obraz sytuacji. To moment,gdzie bardzo często popełniamy błędy w interpretacji sytuacji. Oczywistą konsekwencja są złe decyzje.

Jakich zatem użyć narzędzi komunikacji, aby szybko zdobyć informację, które są nam potrzebne? Jedynym słusznym narzędziem są pytania otwarte.

Pytania otwarte pozwalają na szerszą wypowiedź. Nie zawężają wypowiedzi.To pytania, które dają szansę na pełną wypowiedź.

Przykłady pytań otwartych: Jak myślisz, od czego zależy Twój sukces? Jaka jest prawidłowa droga? Do czego to służy? Z czego to wynika?

W przypadku, gdy chcemy jak najszybciej zdobyć informację wystarczy zadać pytanie otwarte. Gdy nasz rozmówca zaczyna mówić, naszym zadaniem  jest słuchać i podążać za nim. Robimy to poprzez zadawanie kolejnych pytań i parafrazowanie.

Umiejętność parafrazowania to również ważna kompetencja, dlatego poświęcimy na nią osobny artykuł.

Scroll to Top