Skuteczne zarządzanie czasem dla właścicieli firm

Opis szkolenia:
Czas jest zasobem, który jest bardzo specyficzny i zarazem cenny. Jest to jedyny zasób, którego nie da się poszerzyć. Mamy określony przedział czasowy i albo wykorzystamy go efektywnie, tak aby służył rozwojowi naszej Firmy albo będzie nam bezpowrotnie uciekał.


Każda firma marzy o zwiększającej się efektywności i coraz większej rentowności przy jednoczesnym elastycznym i prężnym reagowaniu na potrzeby rynku. Skuteczne zarządzanie sobą w czasie, sztuka właściwego ustalania priorytetów to umiejętności, które pozwalają szybciej i efektywniej osiągać cele w życiu osobistym i w biznesie.
Korzyści dla uczestnika
Potrafisz zastosować w swojej firmie najskuteczniejsze narzędzia zarządzania czasem, dzięki czemu zwiększasz swoją efektywność i elastyczność.
Potrafisz świadomie korzystać z zasobów czasowych, co skutkuje inwestowaniem optymalnej energii w priorytetowe zadania dla Twojej firmy.
Celnie wykrywasz i usuwasz wszystkie zjadacze czasu.
Potrafisz efektywnie planować swój czas, tak aby służył on Tobie i Twoim klientom.

Metody pracy używane podczas szkolenia
– Studium przypadku( case study)
– Ćwiczenia indywidualne
– Ćwiczenia grupowe
– Dyskusje
– Wykład
– Symulacje
– Gry

Grupa docelowa
Jest to szkolenie polecane dla osób prowadzących własne firmy ,którzy pragną poszerzyć swój wachlarz umiejętności o takie które pozwolą optymalnie wykorzystać swój czas i  zwiększą ich efektywność.

Program szkolenia

1. Czas – najcenniejszy z zasobów-jego specyfika

•  Najczęstsze błędy popełniane w zarządzaniu sobą w czasie
•  Współczesne pożeracze czasu- ich dalekosiężne skutki
•  Samoświadomość własnego rozłożenia zadań w czasie i waga wiedzy o zarządzaniu czasem
•  Waga priorytetów

WYBRANE AKTYWNE METODY

Case study, Poker znaczonymi kartami
Celem ćwiczeń w tym module jest uświadomienie własnych błędów w zarządzaniu czasem i ich wpływu na wyniki działań

2. Planowanie-podstawowe umiejętności i techniki

•  Przewaga planowania pisemnego nad myślowym
•  Krzywa optymalnej skuteczności: psychologiczne aspekty funkcjonowania w określonych  przedziałach czasowych
•  Podstawowe zasady planowania
(Zasada Pareto, Zasada 60 /40)
•  Cele krótkookresowe, średniookresowe, długookresowe i ich akcent w planowaniu najbliższego czasu

WYBRANE AKTYWNE METODY
Ćwiczenie \”chaotyczny dział\”
Celem ćwiczeń w tym module jest zdobycie  wiedzy z zasad planowania, i trenowanie umiejętności planowania wykorzystując zarówno zasadę Pareto jak i 60/40.

3. Optymalne techniki zarządzania czasem

•  Dopasowanie techniki do specyfiki codziennych zadań
•  Najefektywniejsze metody zarządzania czasem:
•  Metoda Alpen
•  Matryca Eisenhowera
•  Metoda analizy ABC

WYBRANE AKTYWNE METODY

1. Ćwiczenie indywidualne mające na celu  wykorzystanie jednej z metod zarządzania czasem do optymalizacji swojego czasu pracy
2. Każdy z uczestników tworzy swój   plan tygodnia uwzględniając wszystkie  wiadomości na szkoleniu

4. Skuteczność zarządzania czasem

•  Efekt Piły
•  Prewencja ,,Polak mądry przed szkodą’’
•  Wypracowanie systematyczności- własny dziennik

WYBRANE AKTYWNE METODY

Dzwoniący telefon-Symulacja mająca na celu pokazanie efektu piły. Indywidualne działania pod nadzorem trenera  nad tworzeniem dopasowanych rozwiązań zabezpieczających przed sabotowaniem zarządzania czasem.

Zapytaj o  szkolenie z zarządzania czasem m.in. Warszawie lub w Łodzi  już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

KONTAKT

 

Scroll to Top