Storytelling. Sprzedaż doskonała. Hybryda stworzona z dwóch światów.

Opis szkolenia:

\”Wygrywa ten, kto opowie najlepszą historię\” – A. Lincoln.

Dwa pozornie odrębne światy: Pierwszy świat tworzenia nowych wizji, skrępowany tylko murami umysłu. Świat, którego mózgiem jest wyobraźnia, a motorem otwartość…


Drugi wyrosły na podwalinach twardej wiedzy związany z celowym programowaniem umysłu klienta. Budowany na podwalinach wieloletnich obserwacji  najlepszych handlowców, związany z analizą procesów zachodzących od początkowej fazy sprzedaży, poprzez fazę budowania obrazu w percepcji klienta, aż do fazy zakończenia.
Pomost łączący dwa światy o zupełnie innym spojrzeniu to storytelling. To zdobycz tradycji, niedoceniana przez większość, a wykorzystywana  przez niewielką grupę znającą wartość tej umiejętności. To przekazanie idei zgodnie z intencją , zasiewanie idei i  rozwiazań poprzez właściwe opowiadanie historii.
\”Wygrywa ten kto opowie najlepszą historię\” – A. Lincoln

Korzyści
Czego nauczymy w naszych szkoleniach?
•    Odblokujesz kanał kreatywnego myślenia
•    Zoptymalizujesz swoje działania na wielu obszarach  poprzez odstawienie schematów
•    Połączysz sprawdzone techniki z kreatywnym działaniem, dzięki czemu za każdym razem tworzysz własne techniki sprzedaży
•    Zyskasz umiejętność analizowania każdego problemu  jednocześnie wieloma torami
•    Otworzymy Cię na  generowania dużej liczby pomysłów
To szkolenie łączy wszystkie najlepsze praktyki związane ze sprzedażą i  światem nieskrępowanej wyobraźni , a efekty tego  sprawiają,  że zyskujesz nie tylko kompetentnego pracownika posiadającego umiejętności otwierania klienta, badania jego sytuacji , prowadzenia przez kolejne etapy i sterowania decyzją klienta. Zyskujesz  przede wszystkim niestandardowe  otwarte myślenie w każdej sytuacji. Szkolenie generujące gietkość myślenia  otwiera Twoich pracowników na wyznaczanie nowych szlaków. To  tworzy zupełnie nową jakość.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 25%
Umiejętności – 60%
Postawa – 15%
Ważne: Szkolenie , które Państwu proponujemy z uwagi na połączenie dwóch dziedzin jest prowadzone przez dwóch trenerów.  Praktyka w dziedzinie sprzedaży i twórce strorytellingu w Polsce.
Program szkolenia. 14 godzin zegarowych

1. Maszyna do robienia wrażenia

•    Pierwsze połączenie dwóch sytemów w tworzeniu pierwszego wrażenia u klienta
•    Przygotowanie do spotkania,
•    Co musisz wiedzieć o działaniu percepcji,  aby kierować wrażeniem
•    Wprowadzenie do storytellingu- baza (obrazy w mózgu tworzone poprzez magię słowa)
•    Praktyczne wskazówki budowania właściwej ukierunkowującej  autoprezentacji

2. Droga do umysłu klienta- efektywny algorytm komunikacji

•    Narzędzia aktywizujące komunikację
•    Specyfika werbalnego i niewerbalnego komunikatu
•    Zwroty otwierające i blokujace

3. Proces decyzyjny

•    Inny algorytm postępowania w zależności od rodzaju produktu lub usługi i  wielkości
•    Model podejmowania decyzji (otoczenie psychospołeczne versus  pojawiające się potrzeby)

4. Mechanizmy psychologiczne będące zaporą w sprzedaży  

•    Szybka diagnoza warunków umozliwiająca diagnozę mozliwych blokad klienta
•    Właściwości wewnętrznego procesora ( analiza nowych informacji, mechanizmy blokujące aktywność i kreatywność)
•    Otwieranie umysłu kreatywnego w sprzedaży
•    Demaskowanie blokad, automatyzmów uniemozliwiających wielotorowe myślenie
•    Przekonania sprzedawcy warunkujące skuteczną sprzedaż, perswazję i negocjacje

5. Zarzucanie kotwicy i budowanie pomostu w sprzedaży

•    Stworzenie matrycy unikalnych wartości wspierających sprzedaż
•    Fundament – sprzedaż oparta na podążaniu za klientem
•    Pozorne oddanie sterów: zadawaj właściwe pytania i podążaj za klientem
– umiejętność słuchania i pytania
– parafrazowanie i budowanie kontaktu przy jednoczesnym zdobywaniu informacji i pogłębianiu relacji
•    Metoda 5 pytań
•    Metoda 3 pytań
•    Co z tego wynika? Storytelling w pełnej odsłonie
– wykorzystanie zdobytej wiedzy w projektowaniu szytej na miarę prezentacji produktów
•    Zasada tworzenia  wypowiedzi mających moc tworzenia odpowiednich wrażen
produktów
•    Genialne przekazy-ich specyfika oraz jak to wykorzystywać w sprzedaży
•    Budowanie mostów i szukanie wspólnych mianowników

6. Mechanizmy prowokacji, a sprzedaż

•    Iluzja alternatyw
•    Wykorzystanie mechanizmu reaktancji w sprzedaży
•    Emocjonalna wartość dodana
•    Wykorzystanie negatywnego wizerunku

7. Faza finalizacji i negocjacje z klientem oraz dopinanie szczegółów

•    Znane metody efektywnego finalizowania transakcji
•    Własne techniki finalizacji: efektywna hybryda kreatywności i znajomości mechanizmów sprzedazy
•    Istota procesu negocjacji w relacjach sprzedażowych
•    Samoświadomość, samokontrola i samoocena
•    Błędy w fazie zawierania negocjacji
•    Złota zasada: \”Nic nie jest uzgodnione dopóki wszystko nie jest uzgodnione\”

8. Lojalność klientów  jako  składowa długotrwałych  relacji,  wspólnych  interesów i zapewnienia niezapomnianych wrażeń klientowi

•    Waga działań posprzedażowych i ich związek z dalszą perspektywą sprzedaży
•    Tworzenie wartości oraz wrażenia, które trwa i jest bezcenne
•    Doskonalenie całego procesu
•    Filozofia Genchi Genbutsu- zasady budowania umiejętności postrzegania z perspektywy klienta
•    Bezpośrednie korzyści z implementowania  do codzienności sprzedawcy oraz Firmy

Zapytaj o szkolenie storytelling w sprzedaży i nie tylko   już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

KONTAKT

Scroll to Top