Strategiczne zarządzanie zmianą

Opis szkolenia strategiczne zarządzanie zmianą:

Każda organizacja podlega co pewien czas istotnym zmianom. Zmiany te dosięgają wszystkich pracowników bez wyjątku. Można również zauważyć, że zmiana to jedyna pewna w otaczającym świecie.

Współcześnie dla każdego koordynatora lub kierownika umiejętność przeprowadzenia swojego zespołu przez szereg zmian jest kluczową umiejętnością.

To szkolenie w całości skupia się na wszystkich obszarach , które są nierozerwalnie związane ze zmianą w organizacji. Umiejętność angażowania pracowników i wiązania z nowym procesem, umiejętność wdrażania w nowe procesy , zaplanowanie wdrażania nowych rozwiązań to strategiczne umiejętności , które w trakcie szkolenia będą stopniowo wprowadzane na szkoleniu.

Korzyści dla uczestnika

 • Zdobycie umiejętności zaplanowania i wdrażania konkretnych działań do optymalizacji zmiany w organizacji
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologicznych typów osobowości i reakcji koordynatorów na poszczególne rysy psychologiczne pracowników
 • Zdobycie narzędzi pozwalających inspirować współpracowników do zmian w trakcie codziennych relacji
 • Zdobędą umiejętność zbudowania autorytetu w oczach swoich pracowników i współpracowników poprzez to efektywniej rozwiązują bieżące problemy podczas zmiany
 • Szkolenie stworzy możliwości zdobycia umiejętności wpływania na innych poprzez użycie odpowiedniej argumentacji .
 • Szkolenie stworzy możliwości zdobycia umiejętności wpływania na innych poprzez użycie odpowiedniej argumentacji.

Metody pracy używane podczas szkolenia

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Dyskusje
 • Case study
 • Symulacje
 • Gry
 • Wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian w firmie, w zespole .

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 55%
Umiejętności – 30%
Postawa – 15%

I Edycja Dzień 1

Program szkolenia

1. Szukanie wspólnych mianowników: Ty- Pracownik – Organizacja

 • Matryca wspólnych korzyści i celów
 • Ustalenie zbioru wartości głównych i dodanych
 • Uzmysłowienie wspólnej ścieżki celów
 • Pokazanie wzajemnych korzyści na każdym etapie kontaktów wewnętrznych i z klientem
 • Specyfika zarządzania zespołem handlowców
 • Dobór metod w zależności od specyfiki pracy i zespołu
 • Co wewnątrz to na zewnątrz- waga postawy i jej przełożenie w biznesie
 • Złe nawyki w relacjach z zespołem handlowym (analiza przykładów)
 • Puzzle wiedzy o zespole (co musisz wiedzieć, aby budować relacje podnoszące efektywność pracy)

2. Profil zespołu

 • Charakterystyka ogólna członków Twojego zespołu
  – specyficzne nawyki,
  – zasoby i potrzeby
  – styl życia
 • Funkcjonowanie poznawcze Twoich pracowników
 • Jak myśli pracownik-oś psychologicznych uwarunkowań
 • Poszczególne obszary funkcjonowania ( nawiązywanie kontaktów, analiza pracowników, organizacji,  możliwości, współpraca z innymi, argumentowanie, sterowanie rozmową, finalizowanie)

3. Budowanie relacji  i motywowanie na fundamencie  potrzeb i wiedzy

 • Czego oczekują i szukają pracownicy-piramida potrzeb
 • Galopujące myśli pracownika-jak sterować tym co pracownik dostrzega w działaniu szefa .
 • Które obszary zarządzania związane są z osobistą aktywnością kierownika , a które z  aktywnością skierowaną na poprawę efektywności działań handlowców

4. Zwiększanie efektywności  i motywowanie  do współpracy naszych współpracowników

 • Postawa jako podstawowy fundament w budowaniu ducha współpracy
 • Podstawowy błąd działania schematów
 • Najbardziej znane metoda rozwiązywania problemów i inicjowania współpracy
 • Metoda Kurta Lewina
 • Metoda stopniowania emocji
 • Metoda kanapki
 • Waga przygotowania do rozmowy z handlowcem
 • Szanowanie wartości innych przy jednoczesnym przekazywaniu informacji o błędach i dalszych oczekiwaniach

5. Najczęstsze problemy z motywowaniem pracowników i ich źródła

 • Najczęstsze błędy praktyczne
 • Wiedza o naturze motywacji
 • Czynniki społeczne utrudniające  wzrastanie efektywności oraz możliwości ich eliminacji

6. Optymalne metody motywowania zespołu podczas przeobrażeń

 • Kij i marchewka
 • Rozmowy dyscyplinujące i oceniające
 • Motywowanie zależne  czyli poker znaczonymi kartami

 

7. Elastyczne metody podnoszenia efektywności zespołu podczas fazy wprowadzania zmian

 • Zebrania z pracownikami
 • Coaching i peer coaching
 • Storytelling w motywowaniu pracowników
 • Kreatywne zespoły projektowe

 

8. Monitoring

 • Narzędzia wykorzystywane do oceny pracy
 • Algorytm nadawania priorytetów poszczególnym zadaniom
 • Czynniki pośredniczące mające wpływ na monitoring pracy
 • Wewnętrzne czynniki w obrębie firmy
 • Usprawnianie procesów mających wpływ na ocenę pracy
 • komunikacja wewnątrz firmy oraz z klientami

9. Panel dyskusyjny

Scroll to Top