Umiejętności sprzedaży – generowanie skuteczności w codziennym doświadczeniu

Opis szkolenia:

\”Robienie wciąż tego samego i oczekiwanie odmiennych rezultatów to forma szaleństwa\” – A. Robins

W dobie chaosu gospodarczego tylko firmy, gdzie zespół pracowników potrafi przyjąć trudne czasy jako wyzwanie i przeorganizować swoje dotychczasowe  działania  zostaną na rynku.
Kluczowa rola przypada dyrektorom i kierownikom regionów sprzedażowych,  którzy są lokomotywą napędzającą  sprzedaż. To osoby, które generują sprzedaż same i poprzez swój zespół handlowy. Aby robić to skutecznie potrzebna jest wiedza umiejętności i motywacja.
Szkolenie, które proponujemy na kanwie niezbędnej wiedzy z zakresu sprzedaży i motywowania handlowców  wytwarza umiejętności, które będą wykorzystywane po szkoleniu na co dzień. Szkolenie oprócz swojego głównego założenia zapala na nowo motywacje i pokazuje jak zapałać ją u swoich podwładnych.

Co zmieni się u uczestników po szkoleniu?

 • Nabędą wiedzę dotyczącą krytycznych obszarów związanych ze sprzedażą,
 • Zdobędą wiedzę , które działania spowalniają ich dotychczasowe działania sprzedażowe
 • Poznają skuteczne mechanizmy sprzedażowe będące dźwignią w relacjach z nowymi klientami oraz ułatwiające cementowanie relacji z dotychczasowymi klientami
 • Poznają zaawansowane procesy perswazji pozwalające zdobywać nowe kontrakty
 • Zdobędą wiedzę i umiejętność  budowania właściwego obrazu  swojej osoby w percepcji podwładnych
 • Będą wykorzystywać proste i skuteczne narzędzia zarządzania handlowcami pozwalające monitorować i zwiększać ich skuteczność
 • Będą potrafili diagnozować  predyspozycje, potrzeby i aspiracje swoich podwładnych i dzięki temu sterować ich pracą tak, aby zwiększać efektywność

Metody pracy używane podczas szkolenia

– Studium przypadku( case study)
– Scenki, odgrywanie ról
– Ćwiczenia indywidualne
– Ćwiczenia grupowe
– Dyskusje
– Wykład
– Symulacje
– Gry

Grupa docelowa

Szkolenie zaprojektowane dla  osób zarządzających regionem sprzedaży.
Zaprojektowane tak,  aby poprawić zarówno efektywność samodzielnych procesów sprzedażowych jak i procesów  inicjowanych przez  podległych pracowników. Szkolenie odkrywa proces sprzedaży,  który przestaje być traktowany  jako kapryśny los,  ale jest rozumiany jako oparty na zasadach i przewidywalny proces.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 25%
Umiejętności – 60%
Postawa – 15%

 

1. Specyfika rynku sprzedaży

 • Właściwości  procesu sprzedaży ( Wiedza produktowa w pierwszym kontakcie z klientem)
 • Segmenty klientów i ich potrzeby ,  które bezpośrednio wpływają na sprzedaż
 • Proces decyzyjny ( Inny algorytm postępowania w zależności  od specyfiki sytuacji)
 • Model podejmowania decyzji ( otoczenie psychospołeczne versus  pojawiajace sie potrzeby)
 • Mechanizmy psychologiczne będące zaporą w sprzedaży  usług
 • Szybka diagnoza warunków umozliwiająca diagnozę mozliwych blokad klienta
 • Właściwości wewnętrznego procesora ( analiza nowych informacji, mechanizmy blokujące aktywność i kreatywność)
 • Przekonania sprzedawcy warunkujące skuteczną sprzedaż, perswazję i negocjacje

2. Zaawansowana sprzedaż połączona z misternym budowaniem kontaktów

 • Wiedza to władza i przewaga (co musi wiedzieć handlowiec przed wizytą u klienta, sposoby przygotowania przed wizytą)
 • Pierwszy kontakt (proces psychologiczny sterujący dalszym postrzeganiem, efekt halo)
 • Praktyczne wskazówki budowania właściwej ukierunkowującej autoprezentacji
 • Algorytmy dotarcia do klientów i generowanie nowych dróg docierania-wykorzystanie różnych źródeł
 • Właściwa sekwencja  kroków handlowca w procesie sprzedaży  jako bufor sukcesu
 • Siła rażenia perswazji i dostosowanie Twojego osobistego \”programu\” do technik
 • 6  reguł wpływu

3. Budowanie własnego modelu i filozofii sprzedaży

 • Stworzenie matrycy unikalnych wartości wspierających sprzedaż
 • Fundament – sprzedaż oparta na podążaniu za klientem
 • Pozorne oddanie sterów: zadawaj właściwe pytania i podążaj za klientem (umiejętność słuchania i pytania, parafrazowanie i budowanie kontaktu przy jednoczesnym zdobywaniu informacji i pogłębianiu relacji)
 • Metoda 5 pytań
 • Metoda 3 pytań
 • Co z tego wynika ( wykorzystanie zdobytej wiedzy w projektowaniu szytej na miarę prezentacji produktu)

4. Równanie wartości. Bilans wagi problemów.

 • Metodologia odkrywania potrzeb jawnych i ukrytych
 • Pytania sytuacyjne, problemowe,, implikacyjne, naprowadzające( SPIN)
 • Algorytmy rozwiązań na bazie równania wartości

5. Zarządzanie i sprzedaż-system naczyń połączonych.

 • Co to znaczy dobrze zarzadzać zespołem
 • Profil skutecznego dyrektora- cechy i zachowania
 • Dostępność narzędzi kierowania w zależności od wagi stanowiska kierowniczego
 • Cechy charakterystyczne dla lidera zespołu handlowego

6. Szukanie zapalnika aktywującego efektywność

 • Diagnoza źródeł motywacji
 • Ważne umiejętności  manifestujące się w kierowaniu zespołem (umiejętność komunikacji, motywacji, zarządzania czasem, organizowania czasu pracy swojego i podwładnych, planowania, delegowania)
 • Własny bufor motywacji, a wpływ na inicjatywę pracowników i rozwój ich kompetencji sprzedażowych
 • Diagnoza aspiracji i potrzeb Twoich pracowników
 • Motywowanie handlowców według teorii McGregora
 • Najskuteczniejsze narzędzia motywacji wpływające na rozwój i efektywność
 • Tradycyjne metody motywowania: kij i marchewka
 • Motywowanie zalezne czyli poker znaczonymi kartami dla dobra obu stron
 • Motywowanie płacowe ( zasady, które musza być spełnione, aby system ułatwiał zarządzanie kompetencjami)
 • Motywowanie pozapłacowe-najskuteczniejsze narzędzie motywacji dostępne dla dyrektora handlowego

 

7. Najczęstsze problemy w postępowaniu z handlowcami – ich źródła oraz narzędzia wspomagające zarzadzanie wynikami

 • 10 najczęstszych błedów hamujących inicjatywę handlowców
 • Najczęstsze błędy sabotujące nasze działania w zakresie skutecznego zwiększania potencjału naszych pracowników
 • Czynniki społeczne utrudniające wzbudzanie wzrastającej efektywności oraz możliwość ich eliminacji
 • Motywowanie zależne-poker znaczonymi kartami
 • Matryce działań handlowych oparte na MBO-prosta skuteczna technika

8. Coaching i mentoring swoich pracowników

 • Coaching a mentoring w dziale handlowym ( jak wykorzystać potencjał gwiazd w swoim zespole)
 • Zasady przekazywania wiedzy i umiejętności według cyklu Kolba
 • Podstawowe zasady prowadzenia pracownika metodą coachingu
 • Metoda Kurta Lewina

Zapytaj o szkolenie dla pracowników  już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

KONTAKT

Scroll to Top