Zarządzanie czasem. Krótkie i intensywne szkolenie

Jeśli Twoich pracowników lub Ciebie gonią obowiązki, narastają niezrealizowane zadania i odczuwasz duży stres z tego powodu, to szkolenie jest optymalnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Jaka jest forma krótkiego szkolenia?

To intensywny trening nastawiony na zdobycie przez uczestników dwóch kluczowych umiejętności w kontekście zarządzania czasem: ustalania priorytetów i tworzenie planów dnia i tygodnia w kontekście tych priorytetów.
Szkolenie to połączenie praktycznej wiedzy z treningiem konkretnych umiejętności, które pracownik otrzymuje na szkoleniu.
W intensywnym szkoleniu skupiamy się na zmotywowaniu pracownika do włączenia w życie nowych umiejętności, przekazaniu praktycznej wiedzy oraz umiejętności pokazując uczestnikom -jak?

Użyte metody:

• Pokaz trenerski
• Ćwiczenia indywidualne
• Krótka gra kończąca szkolenie i zawierająca trenowanie zdobytych umiejętności

Szkolenie rozpoczyna się od pokazu trenerskiego uświadamiającego uczestnikom wagę ustalonych priorytetów i stosowaniu ich w praktyce. To mocny motywujący początek na kanwie, którego trener przekazuje uczestnikom 2 wybrane techniki planowania dnia. Szkolenie kończy się możliwością zastosowania zdobytych umiejętności w grze oraz stworzenia szybkiego planu wdrożenia nowych umiejętności w życie.

Dlaczego intensywne, a zarazem krótkie szkolenie?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet szkolenia 1- dniowe odrywają od realizacji zadań i są powodem rozbicia i nagromadzenia zaległości.
Z jednej strony chcecie poprawić swoje umiejętności- z drugiej ciężko wygospodarować cały dzień.
To szkolenie jest rozwiązaniem, ponieważ skupiamy się na dwóch umiejętnościach w zarządzaniu czasem, które zaraz po szkoleniu będą mogły ułatwić realizacje zadań na stanowisku pracy i obniżyć stres. W intensywnych, ale krótkich szkoleniach skupiamy się na wybranych zagadnieniach dzięki czemu pracownicy wychodzą ze szkolenia z konkretnymi umiejętnościami, nie są odrywani cały dzień od swoich zadań.
Współpraca trenera z firmą wysyłającą pracowników na szkolenie, w wdrożeniu umiejętności na stanowisku pracy sprawia, że szkolenie staje się najbardziej optymalnym i efektywnym rozwiązaniem, do osiągniecia szybko konkretnych celów szkoleniowych.

Program szkolenia essence learning zarządzanie czasem

1. Priorytety- podstawa na której budujemy zarządzanie własnym czasem ( 1 godzina)
– Pokaz trenerski ( kamienie i piasek)
– Ustalenie priorytetów zawodowych i osobistych

2. Tworzenie efektywnych planów dnia i tygodnia ( 1,5 godziny)
– Co zrobić, aby Twój plan działał?
– Tworzenie planu dnia w oparciu o matrycę Eisenhowera, i zasadę Pareto
– Tworzenie planu tygodnia-Metoda Alpen. Powiązanie planów dnia z planem tygodnia.
– Porównanie aktualnych planów z nowymi.
3. Pułapki w stosowaniu dobrych planów dnia i tygodnia

3. Mini gra-Szef w delegacji ( 30 minut )
Gra mająca na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Uczestnicy mają możliwość trenowania nowo zdobytych umiejętności w stworzonej specjalnie na potrzeby tego szkolenia grze.

Szkolenie nastawione na praktyczny aspekt tematu planowania dnia i tygodnia w oparciu o ustalone priorytety.

Zapytaj o szkolenie z zarządzania czasem i ustalania priorytetów już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

KONTAKT

Scroll to Top