Jak podnosić efektywność szkoleń?

Kierowanie środków na szkolenia wiąże się zazwyczaj z wysokimi oczekiwaniami i zrealizowaniem konkretnych celów. Efektywna zmiana wyraźnie widziana na stanowisku pracy-to efekt który chcemy uzyskać wysyłając pracowników na szkolenia. W zależności od tego na jakie szkolenie wysyłamy pracownika oczekujemy innego rodzaju efektów.

Zmora działu kadr są informacje od uczestników lub menadżerów, że szkolenie nie spełniło swoich założeń albo że mimo,że początkowo wszyscy byli zachwyceni wiedza i umiejętności ze szkoleń nie przeniosły sie na grunt pracy.

Jakie zatem narzędzia powinien mieć Dział HR aby sprawniej zarządzać procesem szkoleń ?

Proponujemy praktyczne szkolenie dla działów HR, gdzie wyposażymy uczestników w odpowiednią porcje wiedzy i narzędzia pozwalające zwiększać efektywność szkoleń.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Zdobycie wiedzy pozwalającej sprawnie planować, nadzorować i ewaluować szkolenia w organizacji
 • Zdiobycie umiejętności tworzenia wewnętrznych narzędzi pozwalających mierzyć efektywność szkoleń
 • Poznanie mechanizmów wzmacniajacych system szkoleń i wpływających na efektywnosć szkoleń w Twojej organizacji
 • Poznanie mechanizmów wspierających cały system szkoleń i podnoszących renomę działu HR

Metody realizacji szkolenia

 • Case study
 • Mini wykłady
 • Textra game
 • Analiza błędów w tworzeniu narzędzi
 • Gry i symulacje
 • Analiza dokumentacji

Grupa docelowa               

Szkolenie adresowane osobom, które na co dzień zajmują się zarządzaniem szkoleniami, menadżerom i wszystkim osobom pragnącycm zwiększać przełożenie szkoleń na rzeczywistość firmy.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)

Wiedza – 25%

Umiejętności – 60%

Postawa – 15%

Czas szkolenia: Jeden dzień- 6 godzin

Program szkolenia: Jak podnosić efektywność szkoleń.

 1. Model uczenia się ludzi dorosłych, a efektywność szkoleń

 

 • Powiązanie między modelem uczenia się, a efektywnością szkoleń
 • Właściwe zbadanie potrzeb szkoleniowych i  ich wpływ na efektywność szkoleń
 • Wybór krytycznych potrzeb
 • Zmienne decydujące o efektywności szkoleń
 • Odpowiedzialność za stopę zwrotu (ROI)ze środków zainwestowanych w szkolenie

2. Znane modele badania efektywności szkoleńModel Rae 

 

 • Kwintet szkoleniowy – osoby zaangażowane w proces oceny efektywności
 • Model Kirkpatricka

3. Wprowadzanie w życie-efektywność szkoleń

 

 • Wyznaczanie odpowiedzialności w obszarze szkoleń (*od trenera do menedżera)
 • Rodzaje zmian po szkoleniu( wiedza, a nawyki)
 • Monitorowanie pobocznych czynników odpowiedzialnych za szkolenia (motywacja do zmian, wsparcie i możliwości implementacji zmian)
 • Zmiana nawyków i działań –dostosowanie procesu badania efektywności szkoleń

4. Monitorowanie efektów szkoleń- systemy dźwigni organizacyjnych

 

 • Mentorzy zmian
 • Metody monitoringu efektów ( obserwacja, przegląd wydajności, rozmowy indywidualne)
 • Narzędzia stosowane do monitoringu
 • Motywowanie po szkoleniu( odpowiedzialność i umiejętności)
 • Rola działu HR w motywowaniu
 • Coaching HR
 • Kreatywne wsparcie-przykłady projektów wspierających utrwalenie zmian

5. Plan implementacji w organizacji

 

 • Indywidualne plany wdrażania zmian w systemie szkoleń
 • Wybrane strategie podnoszenia efektywności szkoleń:- nauczanie innych
 • – projekty po szkoleniowe
 • – folow Up
 • Analiza kosztów, działań i zmian
 • Raporty poszkoleniowe –  pełny obraz całego procesu

 

Powyższy program szkoleniowy został zaprojektowany tak aby w ciągu jednego dnia szkoleniowego przekazać uczestnikom szkolenia optymalna dawkę wiedzy  i pozwolić wdrożyć takie zmiany w organizacji aby uzyskać cele w postaci zwiększenia efektywności procesu szkoleniowego.

W momencie gdy szkolenie bezpośrednio przenosi się na grunt codziennej pracy i bezpośrednio wpływa na efektywność  rola osób w HR znacznie wzrasta.

Scroll to Top