Dobry program szkoleniowy- Jak powinien wyglądać?

Dział HR. To właśnie tu przez nasze skrzynki e-mail oraz dłonie przepływa setki programów szkoleniowych. Czytając wiele z nich zastanawiam się niejednokrotnie, gdzie w tym wszystkim jest szacunek  do Firmy, która jest potencjalnym klientem.

Nie wspomnę  już o rzekomym profesjonalizmie firmy szkoleniowej i trenerów.

Dobre programy szkoleniowe są jak białe kruki…

Poziom programów szkoleniowych, którymi firmy karmią klientów jest bardzo różny. W dzisiejszym tak konkurencyjnym rynku, niektóre z nich są naprawdę żenujące…

Może wynikać to z wielu powodów: różny poziom szkół trenerów, bardzo zróżnicowany pod kątem kompetencji rynek szkoleniowy, nastawienie wielu firm polegające na inwestowanie tylko w marketing internetowy i ,,złapanie’’ nieświadomego klienta.

Niestety bardzo często osoby w HR nie mają wiedzy, jak powinien wyglądać dobry program szkoleniowy i instynktownie wybierają firmę do realizacji projektu. Poziom merytoryczny oferty zostaje gdzieś w tyle. Powinien być on jednak kluczowym elementem przy wyborze firmy szkoleniowej, aby później nie było rozczarowań, co do zadowolenia z realizacji zadania przez firmę szkoleniową.

Dużo oczywiście zależy od procesu komunikacji z firmą rozeznającą się w rynku szkoleniowym i temacie. Zazwyczaj u klienta lądują dwa programy szkoleniowe – pierwszy wstępny tzw. zaczepny, a drugi wynikający z badania potrzeb klienta, dopasowany do specyfiki firmy.

Aby ułatwić Wam odsiewania ziarna od plew poniżej znajdziecie wskazówki co powinien zawierać każdy dobry program szkoleniowy.

WSKAZÓWKI-DOBRY PROGRAM SZKOLENIOWY

  • Krótki opis idei szkolenia.

 

Biorąc do ręki program szkoleniowy, powinniśmy mieć możliwość przeczytać  w kilku zdaniach co jest główną przesłanką tego szkolenia oraz jaki jest jego kontekst. Nie chodzi tu o elaboraty, ale  kilka esencjonalnych zdań oddających ideę szkolenia. To swoiste zaproszenie do dalszej części programu.

  • Wskazanie konkretnych celów szkolenia

 

Należy pamiętać, że klient traktuje szkolenie jako inwestycję i będzie chciał na koniec procesu ocenić poziom realizacji zadania. Konkretne cele szkoleniowe są podstawą  do oceny szkolenia.

Ważne:

Cele szkolenia powinny być ustalane wraz z klientem i oczywiście poprzedzone badaniem potrzeb szkoleniowych. Im bardziej rzetelny proces badania potrzeb, tym bardziej dopasowane szkolenie, które ma szansę zaprocentować konkretnymi efektami.

  • Sposób realizacji szkolenia tzw. WUP

 

To z kolei informacja, gdzie mamy procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu, gdzie W-wiedza, U-umiejętności, P-postawa.

Ta informacja pozwala klientowi zorientować się, czy szkolenie jest skoncentrowane na nauce praktycznych umiejętności, przekazywaniu wiedzy, czy też będzie skupiało się nad zmianami postaw.

  • Metody pracy zaplanowane na to szkolenie

To z kolei informacja dająca klientowi wgląd w metodologię, którą zaplanował trener do realizacji założonych celów szkolenia. Opisane metody, które będą użyte na szkoleniu pokazują też jaka będzie różnorodność narzędzi szkoleniowych podczas szkolenia. W tym punkcie wypisujemy tylko ogólnie metody np. case study, gra szkoleniowa, wykład.

  • Wymienienie poszczególnych bloków tematycznych szkolenia wraz z czasem przeznaczonym na dany obszar.

 

To kolejna niezwykle ważna cecha dobrych programów szkoleniowych. Tu należy zwrócić uwagę na dobre rozpisanie tematyki obszaru szkolenia  i spójności przekazu. Zwracajcie uwagę na to od czego zaczyna się szkolenie, czy ma to logiczny ciąg i spaja się w określoną całość. Dobry program szkoleniowy to majstersztyk i tak naprawdę bardzo ważna informacja dla HR-owca podejmującego decyzję. Zwróćcie uwagę, czy program nie jest skopiowany z Internetu-to również częsta praktyka…

  • Wskazanie aktywnych metod w danym module tematycznym

 

Ten podpunkt wywołuje wiele kontrowersji wśród trenerów, ponieważ niektórzy twierdzą, że dajemy klientowi na tacy praktycznie wszystko. Nie zgadzam się z tym.

Po pierwsze wskazujemy metody i konkretne ćwiczenia, które wstępnie zaplanowaliśmy na dany moduł tematyczny ale opisujemy je ogólnie. Aby móc skopiować jakieś narzędzie musimy mieć więcej informacji niz krótki opis. Dla klienta jednak ta informacja znaczy bardzo wiele ponieważ:

  • Nikt nie lubi kupować kota w worku
  • Daje to klientowi pełny obraz tego jak będzie wyglądało szkolenie

 

  • Metody badania realizacji celów

To informacja, która jest zawierana w najlepszych programach szkoleniowych. Wynika to ze standardów tworzenia programów szkoleniowych i prowadzenia szkoleń.

Klient otrzymuje w programie szkoleniowym informację w jaki sposób trener kontroluje postęp w realizacji zakładanych celów szkoleniowych. To działanie etyczne i świadczące o szacunku do klienta.

Powyżej zapisane podpunkty to złote zasady oceniania programów. Bardzo szybko zauważycie, ile firm przykłada się do tego i poważnie Was traktuje.

Scroll to Top