Intensywne szkolenie komunikacji w zespole

Opis szkolenia : Komunikacja w zespołach

Krótkie szkolenie skupiające się na zdobyciu przez uczestników tych umiejętności z zakresu komunikacji, które pozwalają efektywniej współpracować, rozwiązywać problemy, generować nowe pomysły i tworzyć przyjazną atmosferę w zespole. Nasze szkolenie z komunikacji dotyka konkretnych problemów przepływu informacji i od razu je rozwiązuje. Dajemy rozwiązania i intensywnie trenujemy potrzebne umiejętności.

Zespół pracowników to najbardziej efektywna komórka w całej organizacji. Sukces firm opiera się zarówno na pracy indywidualnych jednostek jak i na efektach współdziałania całych zespołów.

Niejednokrotnie obserwujemy problem współpracy w zespole polegający na braku umiejętności wzajemnego przekazywania sobie informacji oraz realizowaniu przez członków zespołu swoich własnych celów, bez zwracania uwagi na cel wspólny.

Co proponujemy?

Krótkie intensywne szkolenie skupione w 80 procentach na nauce praktycznych umiejętności.

Ćwiczenia i gry szkoleniowe plus peer coaching.

Cały czas szkolenia-4 godziny uczestnicy szkolenia zdobywają te konkretne umiejętności, które przełamią bariery komunikacji.

Pozostała część czasu jest przeznaczona na zmotywowanie członków zespołu do wdrażania nowych umiejętności oraz na zbudowaniu optymalnej samoświadomości w zakresie swojego własnego wkładu w przepływ informacji w zespole.

WUP (Wiedza, Umiejętności, Postawa)

W+P 20 %

U 80 %

Cele szkolenia z komunikacji w zespole

Zdobycie następujących umiejętności komunikacyjnych:

  • Przekazywania informacji w konkretny i jednocześnie motywujący do działania sposób
  • Aktywnego słuchania
  • Tworzenia komunikatów wspierających i nawiązujących do współpracy zespołowej

 

Program szkolenia: Komunikacja w zespole

 

  1. Fundament komunikacji w zespole: Otwartość, aktywne słuchanie połączone z sygnałami niewerbalnymi (2 godziny)

 

– Narzędzia pozwalające aktywnie słuchać w praktyce: akcent na pytania otwarte, klaryfikacje i parafrazę w komunikacji zespołów

-Słuchanie na bazie dialogu, czyli tworzenie wzajemnych znaczeń i kontekstu

– Wiązka różnorodnych sygnałów autoprezentacji mająca wpływ na kontakt i ukierunkowanie wrażenia odbiorcy

  1. Mosty zamiast murów. Zwroty budujące współdziałanie w codzienności pracy zespołu

– Zasady tworzenia komunikatów (skupianie się na wspólnym mianowniku, powiedz coś więcej, parafraza plus)

– Komunikaty otwierające na współpracę i dające przestrzeń dla indywidualnych rozwiązań

3. Algorytm konkretnych rozwiązań w zespole

– Kontrakt zespół-trener

-Dzienniki doskonalenia

– Ustalenie mentora

 

Aktywne metody podczas szkolenia

\"\"

Szkolenie zaprojektowane na bazie ćwiczeń otwierających umysł, trenujących konkretne umiejętności. W wersji otwartej zaplanowano:  Dwa okopy, karty rywalizacji, Łańcuch parafrazy, Dialog Syzyfa

Optymalnie szkolenie powinno być zaprojektowane pod konkretne zespoły i obserwację problemów z komunikacją.

Szkolenie zaprojektowane dla konkretnej firmy charakteryzuje się użyciem podczas szkoleń takich narzędzi i gier szkoleniowych, które będą konkretnie nacelowane na rozwiązania.

 

Dlaczego krótkie szkolenie?

O zaletach krótkich szkoleń pisaliśmy już w artykule:http://www.ideainventor.pl/essence-learning-szkolenia-dla-pracownikow-y-i-z/

Współcześnie wszystko dzieje się szybko, a nowa generacja pracowników skoncentrowana jest na szybkich efektach i na zdobywaniu w danym odcinku czasu tych umiejętności, które po szkoleniu będzie mogła wdrożyć w życie. Jeśli podczas szkolenia skupiamy się na kilku, najważniejszych problemach-właśnie tych, które stanowią barierę w uzyskaniu optymalnych efektach, to efekt zauważany jest juz bezpośrednio po szkoleniu. Skupiamy się  na rozwiązywaniu problemów. Nowe rozwiązania w zakresie komunikacji w zespole zostana po szkoleniu od razu implementowane. Tak właśnie to działa!

Zapytaj o szkolenie z komunikacji  już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

KONTAKT

Scroll to Top