Intensywne szkolenie-tworzenie procesu adaptacji pracownika-onboarding od A do Z

Szkolenie z procesu adaptacji wyposaży Cie w zestaw potrzebnych narzędzie i umiejętności.

To pierwsze dni w firmie decydują o tym jak postrzegana jest firma, wpływają na szybkość przystosowania się do nowych obowiązków i w największym stopniu wpływają na decyzje pracownika odnośnie dalszej współpracy z firmą.

Za stworzenie i prawidłowe wdrożenie procesu adaptacji nowych pracowników zazwyczaj odpowiada dział personalny.

Wiemy na co zwrócić uwagę podczas implementacji procesu oraz jak go zaplanować, aby uzyskać maksymalną korzyść zarówno dla firmy, jak i nowych pracowników.

Korzyści dla uczestników szkolenia : wprowadzenie procesu adaptacji

 • Pogłębienie wiedzy na temat procesu adaptacji pracowniczej
 • Zdobycie umiejętności zaplanowania całego procesu jak i jego implementacji
 • Nabycie wiedzy dotyczącej dokumentacji ISO związanej z onboardingiem
 • Zdobycie umiejętności tworzenia dokumentacji na potrzeby procesu adaptacji
 • Pogłębienie wiedzy umożliwiającej wybór tutorów odpowiedzialnych za proces w swoim dziale
 • Nabycie umiejętności rozmowy z tutorami i przekazanie im ich zadań związanych z onboardingiem
 • Uświadomienie korzyści z przekazywania właściwej informacji zwrotnej (feedback) z uwzględnieniem faz rozwoju pracownika

Co zmieni się po szkoleniu? Najważniejsze rezultaty szkolenia z implementacji onbourdingu

Uczestnicy szkolenia będą w stanie :

 • Samodzielnie stworzyć i implementować w swoich firmach proces adaptacji pracowniczej.
 • Przeprowadzić wewnętrzny audyt istniejącego procesu adaptacyjnego w firmie i zaproponować zmiany mające na celu zoptymalizowanie procesu adaptacji pracowniczej

 

Metody pracy używane podczas szkolenia:

-Studium przypadku( case study)

-Dyskusje

-Textragame

– Autorska gra opracowana na szkolenie adaptacji pracowniczej

 

Grupa docelowa

Szkolenie zaprojektowane dla pracowników dedykowanych w firmie do wdrażania i nadzorowania procesu onboardingu w firmie.

 

WUP (Procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)

Wiedza – 25%

Umiejętności – 60%

Postawa – 15%

 

Program szkolenia: proces adaptacji w firmie

 1. Kamień węgielny w okresie próby- Waga i istota procesu adaptacji

– Istota procesu adaptacji-po co on właściwie jest i jakie korzyści zapewnia firmie i pracownikowi.

– Etapy procesu adaptacji, a fazy rozwoju pracownika

– Metody mierzenia efektów onboardingu

 

 1. Mapa procesu adaptacji-od koncepcji do realizacji

– Pierwszy schemat procesu-najważniejsze punkty procesu, a specyfika organizacji

-Plan dokumentów niezbędnych w procesie adaptacji

– Koordynacja projektu wdrożenia procesu onboardingu z kadrą zarządzającą i naniesienie ewentualnych poprawek

-Stworzenie planu wdrożenia

 

 1. Narzędzia oraz materiały pomocnicze procesu adaptacji

– Stworzenie niezbędnych dokumentów kompatybilnych z wymaganiami ISO (arkusze, ankiety, kwestionariusze)

– Narzędzia do wspomagania komunikacji z pracownikiem ( książeczka pracownika, broszury informacyjne, mailing wewnętrzny, przewodnik po najważniejszych dokumentach)

-Prezentacje i materiały video dla pracownika oraz dla tutorów (istota i najważniejsze zasady tworzenia tego typu materiałów)

 

 1. Indywidualne i grupowe szkolenia adaptacyjne

– Zasady i metodologia prowadzenia szkoleń adaptacyjnych

– Narzędzia badające efektywność szkoleń adaptacyjnych

 1. Zakończenie procesu adaptacji

-Zasady udzielania feedbacku dla pracowników

-Wykorzystanie procesu adaptacji do budowania wizerunku pracodawcy- jak tworzyć etykiety jakości

-Ewaluacja procesu adaptacji-mierniki efektywności

-Wnioski i analiza i ciągłe udoskonalanie procesu adaptacji pracowniczej

 

 

Aktywne metody zaplanowane na szkolenie z implementacji procesu onboardingu

Textra Game-autorskie ćwiczenia oparte na umiejętności szybkiej analizy materiału  w sposób efektywny  spajają i cementują wiedzę niezbędną do wdrażania procesu adaptacji w firmach.

Dyskusje moderowane połączone z wykorzystaniem facylitacji. Cały czas szkolenia uczestnicy są angażowani w dyskusje i generowanie rozwiązań, dzięki temu bardzo efektywnie przyswajają wiedze i tworzą własne rozwiązania podczas szkolenia.

Case study– na podstawie analizy dokumentacji wykorzystywanej w wielu firmach uczestnicy zdobywają zdolność tworzenia własnych wzorów.

Gra Chaos– to gra uświadamiająca najważniejsze etapy procesu adaptacyjnego oraz punktów zapalnych na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Zapytaj o szkolenie z procesu adaptacji już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

KONTAKT

Scroll to Top