Szkolenie CSR dla działów HR.

W przypadku wielu akcji realizowanych przez dział zasobów ludzkich wplata się  obszar CSR.

Istnieje wiele firm, gdzie to właśnie dział HR odpowiedzialny jest za realizowanie polityki CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu pozytywnie wpływa nie tylko na wizerunek firmy na zewnątrz ale również ma wyjątkowo dobry wpływ na budowanie wewnętrznej więzi między pracownikami i cementowanie poczucia wspólnoty. Nic tak nie łączy, jak wspólne działania  w słusznych i społecznych akcjach.

Firma, która potrafi wykorzystać działania CSR, nie tylko zapisuje się pozytywnie na kartach społeczności, w której funkcjonuje, ale wspiera również swoje cele biznesowe.

Korzyści ze szkolenia CSR dla działów HR

Poznanie istoty działań CSR i możliwości łączenia ich z programami HR

Poznanie sprawdzonych rozwiązań i działań CSR stosowanych w działach HR

Wygenerowanie nowych rozwiązań i pomysłów pod nadzorem trenera

Trenowanie generowania nowych pomysłów na CSR w organizacji

Poznanie głównych zasad tworzenia polityki CSR

Zdobycie wiedzy dotyczącej zależności między działaniami CSR, a audytami klienta

Poznanie przykładowych check list kontroli działań CSR podczas audytów

 

Metody pracy używane podczas szkolenia

-Studium przypadku( case study)

-Ćwiczenia indywidualne

-Ćwiczenia grupowe

-Dyskusje

-Mini Wykłady

-Gry

-Peer coaching

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu) Wiedza – 40% Umiejętności – 40% Postawa – 20%

 

Czas szkolenia : 1 dzień

Program szkolenia: CSR w działach HR

 

 1. Istota działań CSR i punkty wspólne z polityką działań HR

 • Główne założenia CSR
 • Cele i zadania CSR w firmie
 • Najważniejsze obszary CSR łączące się z aktywnością działu HR

2. Mapa aktywności CSR w firmie

 • Zarządzanie działaniami CSR w firmie ( odpowiedzialność i dokumentacja wspomagająca)
 • Dokumentacja CSR ( odpowiedzialność i zasady)
 • Wymogi klienta dotyczące CSR- punkty kontroli audytowej

3. CSR, a podział odpowiedzialności

 • Rozłożenie odpowiedzialności CSR w strukturze organizacji
 • Krytyczne obszary CSR ( społeczna odpowiedzialność-pracownicy, bhp, ochrona środowiska, wspieranie społeczności lokalnej)

4. Komunikacja CSR

 • Najbardziej efektywne kanały komunikacji polityki CSR wewnątrz organizacji
 • Komunikacja działań CSR na zewnątrz
 • Powiązanie komunikacji dotyczącej CSR z employer branding

5. Kreatywne CSR

 • Przykłady nietypowych akcji CSR w innych organizacjach.
 • Kreative thinking w generowaniu pomysłów na akcje CSR
 • Pomysły na angażowanie całej społeczności w organizacji

 

6. Ewaluacja działań CSR

 • Wskaźniki działań CSR
 • Metody raportowania działań CSR

 

Metody aktywne przewidziane podczas realizacji szkolenia z CSR dla działów HR

Case study–  w trakcie  szkolenia uczestnicy poznają  zarówno ciekawe przypadki działań CSR w innych organizacjach jak i mają możliwość analizować poszczególne narzędzia i dokumentację wykorzystywana do wspierania działań CSR.

Mini wykłady

To bardzo krótkie i esencjonalne prelekcje, gdzie trener prowadzi je w taki sposób, aby cały czas utrzymywać uwagę uczestników na najwyższym poziomie.

Textra game– intensywna aktywność uczestników opierająca się zarówno na interakcji jak i nad analizą tekstu. Ta forma aktywności wykorzystywana na szkoleniu znacznie zwiększa poziom zapamiętanych informacji

Aktywne ćwiczenia indywidualne i grupowe- Ten rodzaj ćwiczeń zaplanowano aby uzyskać dwa cele: zainicjować myślenie nieszablonowe i pozwolić uczestnikom  wygenerować kreatywne rozwiązania.

Zapytaj o szkolenie z CSR  już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

KONTAKT

Scroll to Top