Rozwiązywanie sytuacji problemowych. Skuteczne narzędzia komunikacji.

Opis szkolenia realizowanego między innymi w Łodzi, Warszawie, Krakowie:

Proponujemy również dostarczenie Ci narzędzi pozwalających na skuteczne reagowanie w trudnych sytuacjach,  które służą zarówno obniżaniu emocji, stawiania granic i inicjowaniu działań w kierunku optymalnych rozwiązań. Szkolenie dostarcza również  narzędzi do zapobiegania sytuacjom problemowych poprzez  właściwe ustalanie priorytetów i efektywne zarządzanie sobą w czasie i tyglu różnorodnych obowiązków.

Sprawne manewrowanie argumentami, umiejętność wykorzystania  wszystkich elementów składających się na odpowiedni efekt oraz doskonała umiejętność panowania nad emocjami swoimi i klienta  to wartość pożądana  w codzienności współczesnego świata,  zarówno w pracy jak i na co dzień.
Najważniejsze jednak w obsłudze  klienta  jest wytworzenie u Twoich rozmówców przekonania dobrego kontaktu, otrzymanej optymalnej pomocy i  zrozumienia przy jednoczesnym zapewnieniu sobie czystych,  zdrowych relacji.
Nasz główny cel to przekazanie Ci umiejętności świadomego  reagowania w sytuacjach trudnych  umiejętności tworzenia efektywnych komunikatów w sytuacjach konfliktowych  i budowania całokształtu przekazywania informacji w taki sposób,  w jaki Ty sam chcesz być odbierany.

Narzędzia te są skutecznym tworzywem do wytyczania własnej drogi na arenie  sprzecznych obrazów rzeczywistości.

Korzyści dla uczestnika

Poprzez udział w  szkoleniu swobodnie wybierasz właściwe narzędzia oddziaływania na innych oraz  potrafisz osiągać swoje cele.
To 16 godzinne intensywne szkolenie, które  pozwoli Ci poszerzyć swój wachlarz narzędzi komunikacji., zarządzania czasem oraz  pole wpływu na innych.
W trakcie szkolenia zdobędziesz wiedzę jak dobierać właściwe argumenty do sytuacji i do typu osobowości. Nauczysz się jak się przygotowywać, aby wyprzedzać i przewidywać ruchy innych w trudnych sytuacjach, oraz będziesz potrafił wybierać optymalne  rozwiązania nawet w okolicznościach powiązanych z silnymi emocjami.
Dowiesz się również jak budować wokół siebie aurę wiarygodności i zaufania.

Metody pracy używane podczas szkolenia

 • Studium przypadku( case study)
 • Scenki, odgrywanie ról
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
 • Dyskusje
 • Wykład
 • Symulacje
 • Gry
 • Peer coaching
 • Metoda dramy

 

Grupa docelowa
Jest to szkolenie polecane dla wszystkich  mających motywacje do świadomego kształtowania zachowań w sytuacjach powiązanych z silnymi emocjami
Szkolenie adresowane osobom, które chcą poznać i pogłębić wiedzę na temat skutecznego reagowania i jednocześnie prowadzenia klienta. Doskonała okazja dla wszystkich pragnących planować sekwencję zachowań  uruchamiających korzystne dla nas reakcje klientów. Szkolenie polecane wszystkim , którzy  poprzez poznanie narzędzi psychologii społecznej   będą postrzegać swój kontakt z innymi nie jako kapryśny los, ale jako przewidywalny oparty na zasadach proces.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 25%
Umiejętności – 60%
Postawa – 15%

Program szkolenia

1. Specyfika i podłoże sytuacji problemowych i konfliktów międzyludzkich

 • Rożne motywy zachowań międzyludzkich w sytuacjach problemowych
 • Parametry wpływające na rozwój sytuacji- uwarunkowania psychologiczne oraz sytuacyjne
 • Podstawy psychologii społecznej leżące u podstaw interpretacji sytuacji
 • Zasady rekonstrukcji otrzymanych komunikatów-fundament, na którym budujemy rozwiązania

2. Umiejętność komunikacyjne w rozwiązaniu sytuacji problemowych

 • Umiejętność przekazywania informacji
 • Zastąpienie chaosu, ukierunkowanym dialogiem –narzędzia komunikacji pozwalające sterować dialogiem
 • Ukryte niewerbalne narzędzia perswazji pozwalające obniżać wysoki poziom emocji
 • Elementy niewidoczne a wyczuwalne
 • Jak mówić by być zrozumianym
 • Zaburzenia komunikacji związane z osobą nadawcy
 • Zabójcy komunikacji: zwroty i określenia, które zamykają kontakt
 • Elementy przestrzeni w budowaniu ukierunkowanego wrażenia odbiorcy

3. Styl funkcjonowania a strategia reagowania

 • Macierz możliwych stylów  rozmów  w sytuacji konfliktu
 • Elastyczne prowadzenie rozmówcy poprzez dostarczanie odpowiednich argumentów
 • Wybór najlepszego algorytmu postępowania
 • Błędy związane z wyborem niewłaściwej ścieżki postępowania
 • (Zapotrzebowanie na informacje, metodologia postępowania, dopasowanie emocjonalne )

4. Prawdziwa asertywność–potencjał bycia sobą

 • Co to jest pseudo asertywność-mity o asertywności
 • Istota zachowań asertywnych
 • Konsekwencje braku asertywności
 • Brak zachowań asertywnych jako konsekwencja warunkowania społecznego
 • Proces odwrócenia warunkowania jako początek właściwego \”oprogramowania\”

5. Przejmowanie steru odpowiedzialności

 • Właściwe reakcje na poszczególne zachowania klientów
 • Reakcje na manipulacji
 • Próba synchronizacji dwóch obrazów sytuacji
 • Źródła rozbieżności w postrzeganiu
 • Właściwe zachowania podczas reklamacji lub innych nieprawidłowości
 • Metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach- kryteria wyboru
 • Metoda stopniowego rozwiązywania problemów K.Lewina
 • Metoda stopniowania emocji
 • Metoda 8 kroków
 • Techniki kagańca emocji
 • Techniki wykorzystujące energię emocji w rozwiązywaniu sytuacji trudnych

6. Sytuacje trudne jako poligon doświadczenia i generator zmian

 • Jak rozumieć sytuacje trudne
 • Trudne sytuacje i wybór optymalnych algorytmów rozwiązań
 •  Analiza specyfiki sytuacji pod kątem merytorycznym, emocjonalnym oraz specyficznego środowiska problemu
 • Dostosowanie właściwej metody postępowania
 • Prewencja czyli jeden z elementów wykorzystania trudnych sytuacji na stanowisku pracy
 • Właściwa reakcja w sytuacji trudnej jako wartość dodana dla klienta

7. Przekazywanie informacji o błędach , właściwe ustalanie priorytetówi oraz wyznaczanie optymalnych ścieżek –zarzadzanie sobą w czasie aby zabezpieczać się przed  chaosem i stresem

 • Punkt wyjściowy-właściwe ustalenie priorytetów
 • Zasada Pareto
 • Matryca isenhowera
 • Analiza ABC
 • Metoda ALPEN

8. Galeria trudnych sytuacji w Twojej Firmie

 • Twoje stanowisko pracy, najczęstsze problemy i wygenerowanie optymalnych wzorców reakcji
 • Stworzenie listy najbardziej przydatnych technik w codziennej pracy
 • Plan osobisty :poszczególne etapy osiągania asertywności na poziomie nawyku

  Zapytaj o szkolenie w Łodzi lub w Warszawie    już teraz!

   

  \"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

  lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

  KONTAKT

Scroll to Top