Zarządzanie przez Cele

Opis szkolenia:
Zarządzanie przez Cele to wizja zarządzania,  która wyrosła z połączenia optymalnych narzędzi osiągania efektywności z nastawieniem na rozwój pracowników w połączeniu z optymalnym rozwojem firmy.

MBO tyo system zarządzania, który  stwarza możliwości do kreowania nowych pomysłów, zwiększa osobistą i wewnątrzfirmową efektywność, zapewnia klarowny obraz kierunku, w którym zmierza Firma, pozwala sprawnie organizować i posiada przejrzysty system oceny i kontroli. Organizacja, która wyposaża pracowników w umiejętność intencjonalnego sterowania efektywnością poprzez właściwe zaangażowanie zasobów osobistych i organizacyjnych zwiększa swoją elastyczność i otwiera drzwi do ciągłego rozwoju. To szkolenie skoncentrowane jest na przekazaniu wiedzy proceduralnej MBO.
Jest skonstruowane  jako praktyczny warsztat z którego uczestnicy wynoszą  zbiór wypracowanych na szkoleniu praktycznych narzędzi gotowych do zastosowania we własnych firmach.

Korzyści dla uczestnika
Uczestnicy po szkoleniu nabędą wiedzę z najważniejszych obszarów MBO czyli  specyfiki ustalania celów, kaskadowania tych celów w organizacji, ustalania matrycy wskaźników obrazujących stopień realizacji celów. Uczestnicy po szkoleniu zwiększą świadomość w zakresie  zarządzaniu jednostką poprzez wyznaczanie celów. Będą potrafili za pomocą praktycznych technik efektywnie wykorzystywać swój czas, i osiągać swoje cele zawodowe poprzez nabycie umiejętności zarządzania sobą w czasie i ustalania priorytetów. Poszerzą swoje umiejętności o narzędzia pozwalające eliminować straty czasu i efektywnie ustalac priorytety.

Metody pracy używane podczas szkolenia
Ćwiczenia indywidualne
•    Ćwiczenia grupowe
•    Case study
•    Dyskusje
•    Wykład
•    Gra

Grupa docelowa
Jest to szkolenie zaprojektowane dla  pracowników ,  którzy z racji swojego stanowiska mają potrzebę poznać i pogłębić  oraz wykorzystywać w swojej codziennej pracy wiedze z zakresu  MBO

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 35%
Umiejętności – 45%
Postawa – 20%

Program szkolenia

1. Zarządzanie przez cele (MBO) – efektywna matryca zmian

 • Komponenty i idea  MBO
 • Właściwa sekwencja  wdrażania modelu
 • Cel a zadania
 • Zasady dobrze postawionego celu
 • Ustalanie celów metodą SMART
 • Równowaga  w trójkącie cel –procesy-zasoby
 • Motywacja  do wdrażania MBO
 • Analiza korzyści na poziomie zasobów ludzkich i efektów
 • Analiza wkładu i możliwych zagrożeń
 • MBO- najbardziej kompleksowa  wizja zarządzania
 • Nastawienie na czynnik ludzki w sztywnym kagańcu konkretnych wskaźników

2. Właściwy algorytm wdrażania w Firmie

 • Specyfika wdrażania  zarządzania przez cele w instytucjach i firmach
 • Strategia Firmy i udział poszczególnych departamentów w jej celach
 • Kaskadowanie celów w firmie

3. Rynek celów- narzędzie wspomagające i koordynujące współpracę

 • Wykorzystanie   dostępnej technologii w urzędzie do funkcjonowania rynku celów
 • Dopasowanie rynku celów do struktury firmy
 • Nakreślenie najbardziej optymalnych ścieżek ruchu w rynku celów

4. Aksjomaty MBO- wiedza proceduralna

 • Badania ścieżki celów
 • Cele na stanowisku pracy a cele departamentu i urzędu
 • Ustalanie progów kontroli czasowej
 • Ustalenie wskaźników dla każdego celu
 • ( rodzaj wskaźników, ich właściwości, ich przydatność w ocenie)
 • Przykłady matryc realizacji celów
 • Zasady tworzenia matryc na potrzeby swojej organizacji
 • Dostosowanie istniejących celów do standardów według zasad MBO
 • Algorytmy MBO- skąd wiemy,  że to naprawdę działa

5. Funkcjonowanie MBO, a umiejętność  zarządzania  czasem

 • Powiązanie MBO i zarządzania czasem
 • Waga zarządzania sobą w czasie- co to naprawdę znaczy?
 • Przełożenie sprawnego zarządzania  czasem na efektywność  pracownika i realizację celów w organizacji
 • Analiza wykorzystania swojego czasu
 • Złodzieje czasu

6. Praktyczne aspekty- jak uzyskać większą efektywność  realizując cele zarządzając sobą w czasie?

 • Moja osobista efektywność
 • Zasada Pareto w odniesieniu do  zasobów i wkładu pracy a uzyskanej efektywności na stanowisku pracy
 • Najskuteczniejsze  metody zarządzania czasem:

– Metoda Alpen
– Matryca Eisenhowera
– Metoda analizy ABC
– Metoda 5 sił

7. Osobiste narzędzie do wdrażania MBO,  panowania nad czasem i ustalania priorytetów

 • Cele krótkoterminowe i ich akcent w planowaniu   najbliższego czasu
 • Systematyczność- prowadzenie  własnego kalendarza
 • Wybór najlepszego narzędzia dopasowanego do swojej specyfiki pracy

  Zapytaj o szkolenie   już teraz!

   

  \"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

  lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

  KONTAKT

Scroll to Top