Szkolenia z komunikacji. Skuteczne warsztaty kluczem do efektów.

Jak budować mosty pomiędzy różnymi obrazami rzeczywistości?

To komunikacja z jednej strony otwiera nam wiele drzwi i pomaga znaleźć rozwiązania, z drugiej zaś w jednej chwili odwraca wszystko o 180 stopni.

Opis szkolenia z komunikacji interpersonalnej

Nasza rzeczywistość to era informacji i wiedzy. Teraźniejszość i przyszłość w związku z tym będzie stanowiona przez  grupy ludzi posiadających bardzo silne umiejętności komunikacyjne. Każda dziedzina życia nasycona jest ogromną ilością informacji. Współcześnie nie jest sztuką zasypać innych stosem informacji ale  posiąść umiejętność stworzenia komunikatów charakteryzujących się dosięganiem sedna, budzących ciekawość. Druga strona  to odbieranie informacji. To wbrew pozorom również nie jest bierny proces. Zdobycie umiejętności właściwej detekcji i odkodowania napływających sygnałów jest bezcenną umiejętnością. Umiejętności komunikacyjne to koło napędowe innych obszarów życia.

Korzyści ze szkolenia z komunikacji

Jeśli zatem zastanawiasz się jak kształtować na własnych zasadach dobre relacje z innymi, jak mówić,  by to co chcesz powiedzieć zostało właściwie odebrane to ten warsztat z komunikacji jest właśnie dla Ciebie.
Sprawne manewrowanie argumentami, umiejętność wykorzystania  wszystkich elementów składających się na odpowiednie wrażenie, oraz doskonała umiejętność słuchania, to kompetencje  pożądane  w codzienności współczesnego świata,  zarówno w pracy jak i na co dzień.
Najważniejsze jednak w komunikacji   jest wytworzenie u Twoich rozmówców przekonania dobrego kontaktu, zrozumienia i zapewnienie sobie czystych,  zdrowych relacji.

Nasz główny cel to przekazanie Ci umiejętności świadomego i swobodnego  tworzenia efektywnych komunikatów i budowania całokształtu przekazywania informacji w taki sposób, w jaki Ty sam chcesz być odbierany.
Proponujemy również dostarczenie Ci narzędzi komunikacyjnych,  które pomagają w pracy i są skutecznym tworzywem do budowania mostów, w kierunku ludzi, z którymi masz kontakt. Sam odczujesz ich moc i działanie na warsztacie w całości poświęconym zagadnieniom komunikacji interpersonalnej.
Jeśli chcesz opanować sztukę efektywnej synergicznej komunikacji,  nauczyć się uwodzić i czarować rozmówcę -skorzystaj z naszego szkolenia.

 

Korzyści dla uczestnika

Poprzez udział w  szkoleniu swobodnie wybierasz właściwe narzędzia komunikacji oraz korzystasz z właściwych i skutecznych technik .
To 14 godzinne intensywne szkolenie, które  pozwoli Ci poszerzyć swój wachlarz narzędzi komunikacji oraz  pole wpływu na innych.

-W trakcie szkolenia zdobędziesz wiedzę jak  dobierać właściwe argumenty do sytuacji i do typu osobowości .

-Nauczysz się jak się przygotowywać, aby wyprzedzać  i przewidywać ruchy partnera biznesowego.
-Dowiesz się również jak budować wokół siebie aurę wiarygodności i zaufania.

 

Metody pracy używane podczas szkolenia z komunikacji interpersonalnej

– Gra warsztat komunikacji Januszki ( autorska gra uświadamiająca uczestnikom własne schematy komunikacji utrudniające codzienne funkcjonowanie)
-Studium przypadku( case study)
-Scenki, odgrywanie ról
-Ćwiczenia indywidualne
-Ćwiczenia grupowe
-Dyskusje
-Wykład
-Symulacje
-Peer coaching
– Metoda dramy

Grupa docelowa
Jest to szkolenie polecane dla wszystkich  mających motywacje do świadomego kształtowania zachowań innych za pomocą narzędzi komunikacji interpersonalnej.
Szkolenie adresowane osobom, które chcą poznać i pogłębić wiedzę na temat skutecznej perswazji używanej w komunikacji. Doskonała okazja dla wszystkich pragnących planować sekwencję zachowań  uruchamiających korzystne dla nas reakcje klientów. Szkolenie polecane wszystkim, którzy  poprzez poznanie narzędzi perswazji i komunikacji   będą postrzegać swoje działania,  nie jako kapryśny los, ale jako przewidywalny oparty na zasadach proces.

WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 25%
Umiejętności – 60%
Postawa – 15%

Program warsztatów komunikacji

 1. Komunikacja interpersonalna – byt wszechobecny

 • Rozwój   języka na przestrzeni wieków
 • Różne formy komunikacji
 • Język jako najdoskonalsze narzędzie przekazywania i odbierania informacji
 • Wykorzystanie magii języka przez wielkie postacie
 • Komunikacja synergiczna – morze możliwości
 • Zasady rekonstrukcji otrzymanych komunikatów- fundament , na którym budujemy efektywną komunikację

ĆWICZENIE
Uczestnicy dostają  przykłady różnych  genialnych tekstów znanych postaci oraz krótkich dialogów. Ich zadaniem jest wykrycie zabiegów celowych, użytych w tekstach, których zadaniem było wzbudzenie zainteresowania czytelników. W dialogach natomiast ich zadaniem jest wychwycenie kluczowych momentów i słów, których użycie zaowocowało otwarciem i porozumieniem
ĆWICZENIE
Wśród uczestników trener wybiera dwóch ochotników. Zadaniem uczestników będzie wykorzystując metodę dramy  symulować dialog dwóch znajomych. Ochotnicy dostaną od trenera krótki dialog i czas na przygotowanie się. Zadaniem pozostałych uczestników będzie  obserwacja i zaznaczenie wszystkich zgodnych z instrukcją elementów .

 

2. Zasady komunikacji –w pracy i w życiu codziennym

 • Komunikacja  niewerbalna-  poza słowem
 • Waga komunikacji niewerbalnej
 • Umiejętne i ukierunkowane korzystanie z mowy ciała w komunikacji
 • Rozpoznawanie postaw  rozmówcy z obserwacji sygnałów poza słowami Elementy przestrzeni w budowaniu ukierunkowanego wrażenia odbiorcy
 • Wiązka różnorodnych sygnałów autoprezentacji mająca wpływ na kontakt
 •  Zasady otwierające dobrą komunikacje międzyludzką

ĆWICZENIA / OTWIERANIE KOMUNIKACJI

Dwa okopy.
To ćwiczenie daje uczestnikom olbrzymi wgląd w popełniane przez nich błędy z zakresu komunikacji. Uczestnicy szkolenia poznają zasady odpowiedniego dobierania słów w zalezności od celu, który chcemy uzyskać.
ĆWICZENIE
Trener dzieli uczestników na trójki. Jedna z osób w trójce jest obserwatorem i jej zadaniem jest śledzenie dyskusji dwójki uczestników z daleka i notowanie co jej zdaniem w tym momencie dzieje się w dialogu uczestników według otrzymanych od trenera wskazówek.
Celem ćwiczenia jest pokazanie jak dużą wagę informacyjną mają sygnały niewerbalne.
 ĆWICZENIE
Uczestnicy dostają przydzielone zadania na rozdanych kartkach. Ich zadaniem jest zrealizowanie tych zadań, wykorzystując do pomocy innych uczestników szkolenia, ale bez użycia słów.

3. Dwie strony komunikacji: słuchanie i mówienie

 • Umiejętność słuchania
 • Co oznacza słuchanie?
 • Jak słuchać, by tworzyć dobry kontakt
 • Bestselery komunikacji : Sprawdzone narzędzia komunikacji,  które zapewniają efektywną komunikację
 • Umiejętność mówienia-zasady dobierania właściwych słów
 • Jak mówić, by być zrozumianym
 • Główne zasady i reguły skutecznej komunikacji
 • Zaburzenia komunikacji związane z osobą nadawcy
 • Dopasowanie kontaktu do odbiorcy, sytuacji
 • Zabójcy komunikacji : zwroty i określenia,  które zamykają kontakt

ĆWICZENIE

Dialog sterowany. Z całej grupy trener wybiera uczestników,  którzy dostaną swoje zadania do wykonania. W ćwiczeniu przewidziane są dwie grupy ról: pracownik i szef. Osoby wybrane na rolę pracownika dostaną na kartce swoje zadanie. Każda osoba dostająca rolę szefa w pierwszej części ćwiczenia będzie rozmawiać z pracownikiem intuicyjnie próbujac rozwiazać problem, opierając się na swoim doświadczeniu.
Druga część ćwiczenia będzie zmodyfikowana o przekazanie ważnych narzędzi pomagających ukierunkować komunikację i poprawić umiejętność słuchania, a dzięki temu rozwiązać problem. Po teorii przekazanej przez trenera osoby, które wylosują rolę szefa będą miały za zadanie zastosować swoje nowo –poznane umiejętności w scence. W jednym czasie,   w aktywności w tym ćwiczeniu uczestniczą dwie osoby-reszta uczestników obserwuje , i notuje swoje spostrzeżenia według otrzymanych wskazówek.
ĆWICZENIE
Zgadnij co wybrałem
W ćwiczeniu uczestnicy zdobędą wiedzę dotycząca zasadności i czasu kiedy najlepiej używać w rozmowie pytań zamkniętych, a kiedy otwartych.
Każdy uczestnik szkolenia wybiera sobie jedną swoją cechę i wybierta jeden przedmiot z tych które przyniósł trener. Przedmiot musi mieć jakieś powiązanie z tą cechą. Zadaniem uczestników jest szybkie odkrycie cechy,  o której myśli każdy uczestnik. Sposób zadawania pytań otwartych jest w tym ćwiczeniu kluczowa.
ĆWICZENIE
Dialog powtarzany
Trener wybiera jednego uczestnika, któremu na osobności przekazuje instrukcję postępowania podczas zadania . Pozostali uczestnicy losują- każdy na swojej kartce konkretne techniki do zastosowania w trakcie dialogu. Ich zadaniem jest wykorzystać je w trakcie rozmowy z uczestnikiem,  który będzie kolejno rozmawiał z wszystkimi . Zaletą ćwiczenia jest duży przekrój narzędzi ułatwiających komunikacje, które będą kolejno stosowane  przez poszczególnych uczestników i możliwość obserwowania ich  następstw.
ĆWICZENIE
Trener dzieli uczestników na dwójki. Każdy z uczestnik w dostaje rolę.  Każda rola dostaje swoje stanowisko, którego ma bronić i cel, który ma za zadanie osiągnąć.  Zadanie polega na konieczności przekonania drugiej osoby do swojego rozwiązania. Uczestnicy szkolenia właśnie w tym ćwiczeniu Zadaniem uczestników jest przekonanie drugiej strony do swojej racji, sterowanie rozmową w przemyślany sposób.
To ostatnie ćwiczenie w tym module, dlatego zakłada się, że uczestnicy posiadają już wystarczająco dużo umiejętności i wiedzy przekazanej przez trenera aby zrealizować zadanie.

4. Analiza problemów związanych z komunikacją w życiu zawodowym i osobistym

 • Brak prawdziwego zainteresowania i podążania za rozmówcą
 • Podstawowy błąd – Słowa to nie rzeczywistość
 • Hipoteza Saphira –Whorfa i jej  przełożenie na naszą rzeczywistość
 • Przyjmowanie za oczywisty punkt interpretacji swoich schematów
 • Metaprogramy w komunikacji
 • Filtry komunikacji przeszkadzające w porozumieniu

ĆWICZENIE
Uczestnicy w stworzonych trzyosobowych zespołach  dostają od trenera szkielet ciekawego projektu. Ich zadaniem jest go rozszerzyć. Drugim etapem ćwiczenia jest przekazać myśl projektu  swojemu rozmówcy według wskazówek otrzymanych od trenera. Zadaniem drugiego rozmówcy  jest wysłuchanie uczestnika przekazującego ideę projektu oraz zastosowanie w trakcie opowiadania m.in. parafrazy, dopytywania i we właściwym momencie zaproponowanie jakiejś małej zmiany lub dodatku,  tak aby rozmówca przyjął propozycję z uśmiechem i przychylnością.  Obserwator analizuje rozmowę według przygotowanego przez trenera arkusza .

ĆWICZENIE
Trener czyta uczestnikom historię. Następnie rozdaje pytania dotyczące interpretacji przeczytanej sytuacji. Następnie przekazuje uczestnikom ich  różne sposoby interpretacji tej samej sytuacji oraz różne oceną tych samych postaci.

5. Drzewo umiejętności komunikacji

 • Kwadrat komunikacji S. Von Thuna
 • Zasady retoryki ułatwiające zbudowanie odpowiedniego zamierzonego wrażenia
 • Powiedz to, co chcesz
 • Obserwacja i dopasowanie
 • Asertywność w budowaniu efektywnej komunikacji z innymi

ĆWICZENIE
Każdy uczestnik wybiera sobie tematykę spośród zaproponowanych. Jego zadaniem jest stworzenie mini przemowy do pozostałych. Uczestnicy otrzymuja informacje ile mają czasu. Muszą swoje komunikaty dopasować do czasu, który został im wskazany.
Celem ćwiczenia jest wytrenowanie cennej umiejętności, a mianowicie krótkich skondensowanych wypowiedzi, na których dopiero możemy rozwijać obrazy i historie-jeśli starczy nam czasu.

ĆWICZENIE
Każdy uczestnik ma za zadanie stworzyć komunikat według jednego z kwadratów S.  Von Thuna . Następnie każdy z uczestników ma za zadanie przyporządkować komunikat do różnych sytuacji życiowych, gdzie byłby on najodpowiedniejszą formą przekazu.
ĆWICZENIE
Zadanie polegające na symulacji  rozmów  z zastosowaniem komunikacji asertywnej.

6. Proces budowania kontaktu i sterowanie relacją

 • Strategia budowania kontaktu
 • Przygotowanie ( co musisz wiedzieć)
 • Sposoby zdobywania informacji
 • Planowanie posunięć
 • Umiejętność spontanicznego łączenia faktów
 • Klasyczny trening : kilkadziesiąt sekund myślenia na głos

ĆWICZENIE
Trener dzieli uczestników na dwa zespoły oraz wybiera dwóch uczestników jako przedstawicieli firmy rekrutacyjnej. Każdy zespół ma za zadanie przygotować swojego  kandydata do lukratywnego stanowiska-Dyrektora do firmy X. Każda grupa otrzymuje szczegółową instrukcje. Gra jest tak skonstruowana, że trenuje zarówno umiejętność zdobywania potrzebnych informacji jak i pokazuje istotne elementy i wagę przygotowania się do rozmów.
ĆWICZENIE
Zadanie służące poprawieniu i trenowaniu naszej władzy nad słowami. Uczestnicy siadają w kole i dostają przygotowane wcześniej kartki z różnymi niezwiązanymi ze sobą zdaniami.. Postępując zgodnie z instrukcją maja za zadanie w wygenerowanej zapoczątkowanej historii przemycić swoje zdania , które otrzymali na kartkach i zgrabnie dołączyć do historii.

7. Komunikacja przez  telefon

 • Specyfika komunikacji przez telefon
 • Świadomość brzmienia własnego głosu
 • Zasady budowania komunikatów przez telefon
 • Znaczenie właściwego rozpoczęcia rozmowy telefonicznej

 

ĆWICZENIE (trenuje komunikację przez telefon)

Trener dzieli uczestników na dwójki. Uczestnicy siadają tyłem do siebie-tak aby się wzajemnie nie widzieli. Ich zadaniem jest prowadzenie rozmowy telefonicznej według wskazówek otrzymanych od trenera.
Ćwiczenie uzmysławia wagę elementów, które mają wpływ na efektywność naszej telefonicznej komunikacji.

ĆWICZENIE
Każdy uczestnik szkolenia nagrywa kilka słów o sobie na dyktafonie. To ćwiczenie poszerza samoświadomość własnego brzmienia głosu i to nad czym możemy popracować.

8. Zakończenie warsztatów komunikacji – Budowanie nowej jakości komunikacji w Twojej rzeczywistości

 • Indywidualny plan treningu dla każdego uczestnika
 • Wybrane konkretne problemy z życia uczestników i trenowanie umiejetności niezbędnych w tych sytuacjach
Scroll to Top