Szkolenie: Jak zapobiegać retencji pracowników

Zatrzymanie wartościowych pracowników w firmie i zapobieganie nadmiernej retencji to główne punkty tego szkolenia.

Zmniejszenie retencji pracowników wymaga szeregu równoległych działań, zarówno ze strony specjalistów z działu HR jak i kierowników na każdym szczeblu zarządzania. Tylko wspólnie tworzone procesy oraz przemyślane działania zatrzymają wartościowych pracowników.

Wiemy z doświadczenia jakie działania mają rzeczywisty wpływ na poprawę satysfakcji pracownika oraz na zwiększenie jego więzi z firmą. To szkolenie jest w całości poświęcone praktycznym działaniom umożliwiającym zatrzymanie wartościowej kadry pracowniczej.

Szkolenie skierowane do działów kadr oraz osób mających bezpośredni i  pośredni wpływ na satysfakcje pracowników oraz na retencję.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Zdobycie umiejętności tworzenia wewnątrzfirmowych narzędzi pozwalających zwiększać satysfakcję pracowników

Zdobycie wiedzy pozwalającej tworzyć skuteczną komunikację z pracownikami

Poznanie skutecznych taktyk zwiększenia więzi pracowników z firmą

Zdobycie wiedzy pozwalającej budować wizerunek pracodawcy

Metody pracy używane podczas szkolenia:

Case study

Aktywne ćwiczenia w grupach

Indywidualne zadania

Autorska gra zaprojektowana przez specjalistów IDEAINVENTOR specjalnie na szkolenie: Jak zmniejszyć retencje pracowników?

WUP ( Procentowy akcent na  Wiedzę, Umiejętności i Postawę podczas szkolenia)

Wiedza: 40

Umiejętności: 40

Postawa: 20

Program szkolenia: Zmniejszenie retencji pracowników

Drzewo zarządzania w firmie, a geneza retencji

 • Analiza stylu zarządzania w firmie oraz jej struktury
 • Związki przyczynowo skutkowe – plusy i minusy obecnej sytuacji
 • Czerwone obszary w organizacji (Od czego trzeba zacząć zmiany?)

Główne przyczyny rezygnacji z pracy, a działania działu HR

 • Stres (narzędzia i procedury pozwalające łagodzić wpływ stresu na pracowników)
 • Poczucie braku docenienia
 • Klarowność systemu motywacji
 • Tworzenie programów  rozwoju dopasowanych do poszczególnych grup zawodowych oraz  dopasowanych do  problemów związanych ze spadkiem zaangażowania i motywacji
 • Brak możliwości awansu lub brak wiary w taką perspektywę ( Wpływ ścieżki awansów na podjęcie decyzji dotyczącej zmiany pracy)
 • Zaburzony strumień komunikacji ( Narzędzia działu HR pozwalające na dwustronną komunikację pracownik –przełożony-pracownik)

Działania CSR, a zmniejszenie retencji pracowników

 • Co to jest tak naprawdę CSR i dlaczego ma ogromne przełożenie na retencję pracowników
 • Skuteczne narzędzia CSR- jak je tworzyć i wprowadzać, aby realizowały swoje cele
 • Giełda pomysłów CSR

Employer branding-filar podtrzymujący równowagę zatrudnienia

 • Jak skutecznie i systematycznie budować wizerunek pracodawcy
 • Skuteczne narzędzia budowania stabilnej marki pracodawcy
 • Jak wykorzystywać to co już zostało zdobyte w zatrzymywaniu pracowników

Indywidualne projekty wdrażania zmian

 • Stworzenie planu działań
 • Stworzenie kalendarza zmian
 • Kontrakt wdrożeniowy

 

 

Scroll to Top