Szkolenie zarządzanie przez cele, a skuteczność działania firm

Każda firma, która powołana jest do życia musi  zarabiać i rozwijać się. Do tego jest powołana. Wszelkie misje i cała otoczka firmy jest niezwykle ważna, jednak gdy  wyniki finansowe będą słabe, to nawet najszczersze chęci z pustego w próżne nie naleją. Tak mawiał Salomon i dyskutować z tym twierdzeniem nie zamierzam.

Wśród wielu systemów zarządzania stworzonych celem zwiększania skuteczności działania i szybszej realizacji celów, na pierwszy plan wysuwa się zarządzanie przez cele.

Wiele firm decyduje się na implementację MBO w swojej organizacji. Zanim dochodzi do  wdrażania założeń zarządzania przez cele,  wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie. Zarządzanie przez cele wymaga zwiększonej świadomości pracowników, znajomości narzędzi i możliwości, które daje system nie tylko całej organizacji, ale poszczególnym pracownikom z  osobna.

Dlaczego szkolenie zarządzania przez cele jest punktem wyjścia?

-Aby wdrożenie systemu zarządzania przez cele mogło się udać pracownicy powinni być zaangażowani od samego początku. Wiedza o systemie zarządzania przez cele i znajomość celu wprowadzania go do organizacji będzie się przekładała na zaangażowanie pracowników we wdrażaniu MBO w firmie.

-Pracownicy na szkoleniu otrzymują konkretne narzędzia, z którymi będą mogli się oswoić i ewentualnie dopasować je nieco do swoich realiów.

– Szkolenie działa motywująco, dlatego kierowanie pracowników na szkolenie nadaje  procesowi już od początku większej siły.

– Znajomość zasad, procedur i narzędzi zarządzania przez cele przez pracowników ułatwi współpracę i ewentualne potrzebne zmiany w okresie adaptacji MBO w firmie.

Zarządzanie przez cele pomaga wielu firmom stanąć na nogi ze względu na bardzo wiele korzyści które daje ten system.

 

Dlaczego MBO to elastyczna technika?

Każda organizacja od małej zaczynając po duże kończąc, może korzystać z narzędzi zarządzania MBO.

Mało tego-nawet jednoosobowe firmy mogą wprowadzić zarządzanie przez cele do swojej codzienności. Kluczem jest tu dopasowanie narzędzi do specyfiki organizacji, jej struktury i kultury. Niezbędna jest również wiedza dotycząca  Zarządzania Przez Cele ( MBO) ,  na decyzyjnych szczeblach organizacji.

Stosując tę technikę opieramy się na kaskadowym definiowaniu zadań, które są priorytetem, monitorowaniu tych zadań, ocenie stopnia ich realizacji,  a także związaniu uzyskiwanych wyników z systemami motywacyjnymi.

MBO to tak naprawdę prosta i efektywna technika zarządzania. Musimy mieć świadomość sytuacji do której chcemy zdążać , czyli zaczynamy od określenia naszych celów.

   Ważne :

Zanim ustanowimy cele i zostaną one przekazane pracownikom, należy się zastanowić nad kontekstem, w który ten cel będzie wpisany. Ma tu znaczenie kultura  wewnętrzna Firmy, akty prawne, które ograniczają działania, struktura organizacyjna i wreszcie budżet zadaniowy. Wszystko to co określa codzienne funkcjonowanie, musimy brać pod uwagę. Jednym z lepszych sposobów na wyznaczanie celów jest metodologia SMART, którą przedstawiam nieco dalej w materiałach.

 

Przykładów znanych firm, które w porę nie podjęły trudnych, nierzadko dotkliwych zmian polegających na ponownym zdefiniowaniu swojej działalności i zbudowaniu organizacji bardziej skoncentrowanej na celu, bardziej elastycznej niż hierarchicznej – dostarczają praktyka i literatura.   W urzędach mimo, że  funkcjonują one  w oparciu o konkretne wytyczne na dany rok realizacja celów nierzadko odbywa się chaotycznie i  bez kierunku. MBO w Firmie wpisuje się we wszystkie struktury i wciąga pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej.

To co jest jednym z najważniejszych wartości dodanych MBO to uświadamianie optymalnej drogi do uzyskania celów, przy jednoczesnej pracy nad motywacją pracowników.

System MBO może być wykorzystany jako system oceny pracowników.

Każdy okres, gdzie pracownik wspólnie z przełożonym omawia stopień realizacji celów jest doskonałym momentem do oceny pracy. Dzięki narzędziom MBO  pracodawca ma do dyspozycji konkretne  i wymierne dane. Ocena jest obiektywna.

Jak wygląda w skrócie proces ustalania celów dla firmy?

 

Przełożony po ustaleniu celów dla departamentu, kaskaduje je na pracowników. Aby cele miały większą szanse na realizacje pracownicy powinni je traktować jako swoje. Dlatego sztuką jest odpowiednie ich rozdzielenie. Następnym etapem jest ciągłe monitorowanie , co z kolei niejako wymusza komunikację. Osoby zarządzające departamentem,  przy monitorowaniu celów powinny umieć wykorzystać  ideę wspólnych celów i pracować nad rozwiązywaniem problemów, budowaniem współpracy w zespole, nie zaś punktować. MBO skutecznie realizowane w urzędzie i firmie pokazuje, że to system naczyń połączonych.

W ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się miliardy nowych koncepcji, technik i metod zarządzania.m.in.; TQM ( Total Quality Management), Reengineering, Lean Management, Outsourcing, Kaizen oraz kilkanaście metod i technik zarządzania, m.in. technika Zarządzania Przez Cele ( ZPC ) – Management By Objectives (MBO).

Nie ma tajemnej formuły do jednoznacznego rozstrzygania, która koncepcja jest najlepsza. Nie powinno się, mimo wywieranego nacisku przez niektórych autorów chcących forsować krótkotrwałe \”mody\” na koncepcje zarządzania – ani zbyt pochopnie je gloryfikować, ani także odsuwać metody i techniki klasyczne w niebyt przeszłości.

Właśnie dynamika zmian ma kluczowe znaczenie dla nieustannej weryfikacji systemów zarządzania i wywołuje szczególne zapotrzebowanie na zwerbowanie wszystkich członków organizacji w realizację jej celów strategicznych, poprzez nieustanne generowanie adekwatnych celów operacyjnych.

 

Najważniejsze elementy w MBO

  • Po pierwsze proces stawiania celów
  • Po drugie kaskadowanie celów
  • Kolejny element to monitorowanie celów
  • Ustalanie ról w procesie
  • Wybór odpowiednich narzędzi

 

Atrakcyjność techniki zarządzania przez cele – ZPC jest niewątpliwie wynikiem występującego w niej dążenia do maksymalnego zespolenia wysiłków indywidualnych, w wysiłek wspólny, zapewniający pomyślność całej organizacji. Każdy zatem ma wnieść wyraźnie określony wkład w efektywność swojej jednostki organizacyjnej. Jeśli wszyscy osiągną własne cele, tym samym będą zrealizowane cele poszczególnych jednostek, a nadrzędne cele organizacji staną się rzeczywistością.

NASZE SZKOLENIE ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE

Zapytaj o szkolenie  już teraz!

 

\"\"                  Skontaktuj się z nami 517 112 689 

lub  w formularzu kontaktowym zapytaj o to szkolenie. My wyślemy Ci kartę zgłoszenia na szkolenie.

KONTAKT

 

 

Scroll to Top